B.I.B.S - Vědecko-výzkumné projekty

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Věda a výzkum » Vědecko-výzkumné projekty

Výzkumné projekty

Cílem BIBS – vysoké školy je aktivní zapojení do výzkumných, vzdělávacích a dalších projektů, v rámci ČR i ve spolupráci s jejími zahraničními partnery.

Aktuální vědecko výzkumené projekty:

Název projektuTyp projektuČíslo projektuDoba řešení projektuŘešitel
Diagnostika špecifík a determinantov strategického manažmentu športových organizáciíVEGA1/0617/162016-2019RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

Realizované vědecko-výzkumné projekty:

Název projektuZaměření projektuČíslo projektuPartneři projektu
Výzkum ekonomických dopadů zavedení mýtného na silnicích první třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke zvýšeným nákladům na údržbu více zatížených silnic nižších tříd (TAČR) Vytvoření on-line software vyhodnocující ekonomické náklady degradace silnic nižších tříd ve vybraných regionech České republikyTD020308Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Education in Strategic Management for SMEs managers/ownersVýzkum a online vzdělávání českých, švédských a slovenských malých a středních firem ve strategickém řízení.CZ/12/LLP-LdV/TOI/134004BIBS spoluřešitelem grantu.
LEONARDO DA VINCI Transfer of Innovation, projekt „Education in Strategic Management for SMEs managers/owners".Výzkum a online vzdělávání českých, švédských a slovenských malých a středních firem ve strategickém řízení.           5064D296, NAEPNaše vysoká škola byla nositelem grantu,  partnery projektu byla Jönchöping International Business School, Švédsko, Vysoká škola managementu, Bratislava, Mendelova Univerzita v Brně, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a asociace POPAI. 
Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského krajeVzdělávání vedoucích pracovníků Plzeňského kraje v oblasti strategického řízení. CZ.1.07/3.2.02/02.0012Plzeňský kraj, naše vysoká škola byla partnerem projektu.
Zvyšování manažerských kompetencí pracovníků nemocnic Olomouckého krajeVzdělávání vedoucích pracovníků nemocnic Olomouckého kraje v oblasti strategického řízení.CZ.1.07/3.2.05/01.0008B.I.B.S. je příjemcem grantu.
Projekt s Viavis a.s. „RANIT – integrovaný systém řízení rizik“Poradenské služby v oblasti BOZP a PO, Řízení strategických a operačních rizik pro malé a střední podniky, Krizové řízení, Environment.Bez čísla projektuSpolečnosti Viavis a.s., BIBS -vysoká škola je subdodavatelem.
Česko-britský srovnávací výzkum zaměřený na řízení znalostí v malých a středních firmách.Pilotní studie – kvalitativní a kvantitativní výzkum Knowledge managementu v českých a britských SMEs.Bez čísla projektu.Projekt probíhal ve spolupráci s Birmingham City University. BIBS – vysoká škola byla partnerem projektu zodpovědným za realizaci výzkumu v ČR.
Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků lékárenVzdělávání pracovníků lékáren České republikyCZ.1.04/1.1.02/23.00250BIBS - vysoká škola byla partnerem projektu. 
Vzdělávání malých a středních firem v oblasti strategického řízení marketinguCílem projektu je otestovat, finalizovat a připravit nový vzdělávací produkt pro majitele SMEsSpolečný projekt BIBS - vysoké školy, Marketingového Institutu v Praze a AMSP ČR

BIBS byl zapojen i do následujících projektů:

  • Výzkum ve spolupráci s Filosofickou fakultou University Pardubice, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a Centra pro studium vysokého školství pod názvem Masové vysoké školství v institucionálním kontextu: etnografie vysokoškolských kateder v České republice (GAČR, 2011-2013).
  • BIBS – vysoká škola se podílela na projektu podporovaného MŠMT ČR "IPN Kvalita – Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání", zaměřeného na další rozvoj řízení kvality českých vysokých škol.  

Projekty realizované pro odbornou veřejnost:

Název projektuPartner/zadavatel/rok realizace
Pravidelný výzkum Češi a reklama – jsme jedním z partnerů projektuČeská Marketingová Společnost, ppm factum research a další.
2010, 2011, 2012
Advertising Display Power – projekt zaměřený na výzkum prodejní efektivity podlahových displejů v supermarketech, naše vysoká škola byla odborným garantem projektuAsociace POPAI, společnosti Mars, Coca-Cola a další
2009-2010
Mapování procesů a zvyšování efektivityRHK Brno
2008
Identifikace možnosti vzniku nástrojařského klastruXELLA
2007-2008
Identifikace možností vzniku klastru měřících a diagnostických přístrojůCzech Invest
2006-2007
Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků nemocnicCzech Invest
2006-2007
Nové programy distančního vzdělávání na BruntálskuMPSV ČR
2006-2008
Nové programy distančního vzdělávání na HodonínskuOlomoucký kraj
2006-2007
Nové programy distančního vzdělávání na HodonínskuJihomoravský kraj
2006-2007
Nové programy distančního vzdělávání na PelhřimovskuKraj Vysočina
2006-2007
Manažerské vzdělávání – leadershipPorsche Interauto
2004-2005
Vzdělávání pracovníků Call_Centra MicrosoftMicrosoft  
2006
Marketingová akademieMicrosoft
2006
Vzdělávání managementu FN OstravaFN Ostrava
2006
Vzdělávání managementu PRECIOZAPRECIOZA
2006
Accererated Management Development ProgrammePodnikatelský klub Broumov
2006-2007
Vzdělávání managementuZP Metall Aliance
2006