B.I.B.S - Struktura a management

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Struktura a management

Organizační struktura, management, rady a výbory vysoké školy

Vysoká škola
RektorkaRNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
Prorektorka pro akademické a studijní záležitostiMgr. Jitka Kominácká, Ph.D.  
Prorektor pro zahraniční stykyprof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. 
Prorektorka pro kvalitu a akademický rozvojdoc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Výkonný ředitelIng. Martin Novák
Vedoucí ekonomického odděleníMartin Štěpnička, BA (Hons)  
Vedoucí studijního odděleníIng. Šárka Malinová
Koordinátorka pro vědu a výzkumIng. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Koordinátorka Bc. studijního programuMgr. Jitka Kominácká Ph.D.
Koordinátorka NTU magisterských programů
(MSE, MSL , MBA a LLM)
Ing. Šárka Malinová
Koordinátor SU magisterských programů 
(MSE, MSL, MBA, LLM)
Ing. Josef Polák, Ph.D.
Referentka rektorátuMgr. Klára Němečková
Projektová manažerkaBc. Lenka Podborská

Akademická rada

Akademická rada je nejvyšší akademickou institucí vysoké školy BIBS. Jejím úkolem je formulace dlouhodobé akademické strategie školy. Členy akademické rady jsou významní odborníci, kteří jsou zárukou toho, že se studijní programy budou nadále rozvíjet plně v souladu s evropskými trendy.

Akademická rada
Předsedkyně:
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBArektorkaBIBS - vysoká škola
Členové:
prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. profesor na vysoké školeUniverzita Palackého v Olomouci
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelkováprorektorka pro pedagogickou činnostUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.prorektor pro zahraniční stykyBIBS - vysoká škola
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.děkan Ekonomické fakulty TULTechnická univerzita v Liberci
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.prorektorka pro kvalitu a akademický rozvojBIBS - vysoká škola
doc. Mgr. Jakub Soviar, Ph.D.docent na vysoké školeŽilinská univerzita v Žilině
JUDr. Alena Tobiášová, MBAnáměstkyně pro organizační, právní věcí a personalistikuFakultní nemocnice Brno
Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.ředitelRegionální hospodářská komora Brno
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.prorektorka pro akademické a studijní záležitostiBIBS - vysoká škola
Ing. Pavel Rieder, MBAjednatel společnostiJULI Motorenwerk, s. r. o.
Břetislav Hraběčlen představenstva a ředitel finanční distribuceDRFG a.s.


Řešením operativních záležitostí mezi jednotlivými zasedáními akademické rady je pověřen její výkonný výbor. Úkolem Výkonného výboru je realizace závěrů Akademické rady a odborný dozor nad aktivitami společnosti v mezidobí jednotlivých výročních zasedání. Výkonný výbor je zodpovědný přímo Akademické radě.

Výkonný výbor akademické rady
předseda:                                     RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
členové:prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

Výkonný výbor studijních programů
předseda:                                     Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
členové:doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Ing. Josef Polák, Ph.D.
Ing. Šárka Malinová

Kolegium rektora
předseda:                                      RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
členové:prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. 
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.
Ing. Josef Polák, Ph.D.
Ing. Šárka Malinová
Ing. Martin Novák
Bc. Lenka Podborská
Martin Štěpnička, BA (Hons)  

Rada pro vnitřní hodnocení
předseda:                                      RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA
místopředseda:doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
členové:doc. PhDr. Lubomír Kostroň CSc., MA
Ing. Martin Novák
Pavel Petrásek

Disciplinární komise
předsedkyně:                         Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.                 
členové:Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.
Josef Lásko
Robert Zein
tajemník:Mgr. Klára Němečková