B.I.B.S - Statutární údaje

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Statutární údaje

Statutární údaje

BIBS – vysoká škola je akciovou společností, která byla zapsána do obchodního rejstříku u KS v Brně dne 17. 7. 1998 pod obchodní firmou B.I.B.S., a.s.

 

Obchodní firma:B.I.B.S., a.s.
IČ/DIČ:255 34 581 / CZ25534581
Sídlo:Lidická 960/81, Brno 602 00

Představenstvo


Mgr. Tomáš Prejza, LLM – předseda
doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc, MBA- místopředseda

Dozorčí rada

Ing. Martin Novák 
Ing. Petr Hanzelka, MBA - člen

Způsob jednání za společnost:
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.