B.I.B.S - Řízení kvality

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Akreditace » Řízení kvality

Řízení kvality a česká akreditace

Řízení kvality bakalářského studijního programu Ekonomika a management vychází z novely vysokoškolského zákona a je specifikováno v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností B.I.B.S., a. s.

Orgánem pro vnitřní hodnocení kvality je rada pro vnitřní hodnocení. Rada pro vnitřní hodnocení řídí a zodpovídá za průběh vnitřního hodnocení kvality a vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností B.I.B.S. V pravidlech jsou vymezeny postupy vnitřního hodnocení kvality a je zde popsán postup schvalování a uskutečňování studijních programů. V neposlední řadě je zde uvedeno systematické sledování všech souvisejících procesů.

Řízení kvality a britská validace

B.I.B.S. – vysoká škola jako celek podléhá pravidlům systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností v souladu se zákonem o vysokých školách. Studijní programy validované britskými univerzitami musí navíc splňovat i náročné britské a evropské standardy kvality. 

Řízení kvality validovaných programů pravidelně kontrolují akreditující Staffordshire University a Nottingham Trent University, i nepřímo britská Quality Assurance Agency – nezávislá agentura, která v Británii řídí a audituje kvalitu vysokých škol – při pravidelných auditech Staffordshire University a Nottingham Trent University, které v Británii musí zahrnovat i audity toho, jak mateřské britské vysoké školy řídí kvalitu jiných škol, které samy akreditují.

Zástupci Staffordshire University a Nottingham Trent University přijíždí třikrát ročně na naši vysokou školu a dohlíží nad dodržováním standardů kvality – hovoří s vedením školy, se studenty i s Externími examinátory, nahlíží do prací studentů, směrnic a mnoha dalších materiálů, zadávají podněty ke zlepšování pomocí tzv. action points. Pravidelnými výročními zprávami pro Staffordshire University  a Nottingham Trent University musíme každý rok zhodnotit vývoj v řízení kvality validovaných programů a stanovit si cíle na další rok.