B.I.B.S - Publikační činnost

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Věda a výzkum » Publikační činnost

Publikační činnost

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA

2017

 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L. a HLAVÁČKOVÁ, P. The analysis of approaches for measuring and evaluting innovations in companies. In.Manažment podnikov. Ročník 6,  3/2016.pp. 152-160,  ISSN 1338-4104.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Competencies to support quality management of schools. In: Proceedings. 5th Annual International Conference on Cognitive – Social, and Behavioural Sciences (icCSBs), London: Future Academy, 2017.

2016

 • Dvořáková, V., Matula, R., Cimbálníková, L.: Zavedení mýtného na silnicích prvních tříd a dodatečné náklady na údržbu a opravy silnic nižších tříd. In Silniční obzor. Říjen 2016, ročník 77, číslo 10. ISSN 0322-7154.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L. Measurement and Evaluation of Innovation of Companies. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 153-165, ISBN 978-80-87255-73-5.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L., CHLÁDKOVÁ, H. Management. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola, 2016. ISBN: 978-80-87255-71-1.
 • Cimbálníková, L., Strišš, J. Vnímanie privátnej značky Tesco zákazníkmi v regionoch Žilina a Brno: In: Podniková ekonomika a manažment. 2/2016. pp.189-195, ISSN 1336-5878.

2015

 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L., RUKOVANSKÝ, I., ZETEK, J.: Cloud computing a služby. Brno, BIBS , Výzkumná zpráva, 2015.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L., RUKOVANSKÝ, I., ZETEK, J.: Vlastnosti současných dotykových zařízení. Brno, BIBS, Výzkumná zpráva, 2015.

 Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.

2017

 • Dvořáková, V., Pitterling, M., Skalická, H., 2017: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017, 332 s. ISBN: 978-80-7552-538-3. 
 • OTAVOVÁ, M., SVOBODA, P., DVOŘÁKOVÁ, V.: Daně a účetnictví v cestovním ruchu, 2. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. 240 s. ISBN: 978-80-7552-464-5.
 • Široký, J., Nerudová, D., Dvořáková, V.: The Quantification of the Significance of EATR Determinants: Evidence for EU Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. sv. LXV, č. 2, s. 501-510. ISSN: 1211-8516. (WOS)

2016

 • Dvořáková, V., Matula, R., Cimbálníková, L.: Zavedení mýtného na silnicích prvních tříd a dodatečné náklady na údržbu a opravy silnic nižších tříd. In Silniční obzor. Říjen 2016, ročník 77, číslo 10. ISSN 0322-7154.
 • DVOŘÁKOVÁ, V. a kol.: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2016. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 322 s. ISBN: 978-80-7552-035-7.
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: The Impacts of Action Plan on Economic Processes. IN Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 83-91, ISBN: 978-80-87255-73-5.

2015

 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Opatření proti zneužívání směrnice o mateřských a dceřiných společnostech: Jaké změny mohou české subjekty očekávat? e-Bulletin Komory daňových poradců České republiky. 2015. č. 4, s. 15-19. ISSN 1211-9946.
 • DVOŘÁKOVÁ, V.: Daňové systémy. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola. 2015.

 JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

 2016

 • HRDLIČKOVÁ, A.: Services for the Elderly in the South Moravian Region. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 139-142, ISBN 978-80-87255-73-5.

doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc.

2015

 • KEŘKOVSKÝ, M., HANZELKOVÁ, A., KOMINÁCKÁ, J., MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., VITOUŠ, M.: IS/IT STRATEGIE KROK ZA KROKEM, C.H.Beck, 2015, 188 s. ISBN 978-80-7400-272
 • KEŘKOVSKÝ, M., NOVÁK, P., ČERVENÝ, R., FICHBAUER, D., FICHBAUER, J., HANZELKOVÁ, A., ZECHA, V. Finanční strategie krok za krokem. C.H.Beck, 2015, ISBN 978-80-7400-562-6

 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

2017

 • KOMINÁCKÁ, J., KOMINÁCKÝ, L., KOSTROŇ, L. Mathematical methods in a land-use decision-making. In XX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 2017. Masarykova univerzita: Brno. (Přijato, v tisku.)

2016

 • KOMINÁCKÁ, J., KOMINÁCKÝ, L. Význam hodnoty lokality jako nedílný indikátor kvality života specifického regionu. In XIX. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 621-627 s. 2016. Masarykova univerzity: Brno. ISBN 978–80–210–8273–1.
 • KOMINÁCKÁ, J. Process Management in Public Administration with ICT Support. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 29-33, ISBN 978-80-87255-73-5.
 • BEDNÁŘ, J., KOMINÁCKÁ, J. Základy statistiky pro ekonomy a manažery. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola. 2. rozšířené vydání. 2016. ISBN: 978-8087255-70-4.

2015

 • LACINA, L., ROZMAHEL, P., KOMINÁCKÁ, J. Příručka mentoringu – posilování mentorských dovedností pedagogů. Brno: Eurion, 2015, 211 s. ISBN 978-80-260-8314-6.
 • KEŘKOVSKÝ, M., HANZELKOVÁ, A., KOMINÁCKÁ, J., MacGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., VITOUŠ, M.: IS/IT STRATEGIE KROK ZA KROKEM, C.H.Beck, 2015, 188 s. ISBN 978-80-7400-272
 • KOMINÁCKÁ, J. Informační a komunikační technologie. Distanční studijní opora. BIBS – vysoká škola. 2015.

doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc.

2016

 • Kostroň, L. (2016) Poznámky k Encyklopedii psychologie práce díl.II, editoři Procházka, Vaculík, Součková, Leugnerová
 • KOSTROŇ, L. Strategic Thinking and Decision-Making at the Age of Industry 4.0. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 217-220, ISBN 978-80-87255-73-5.

2015

 • KOSTROŇ, L. Recenzní posudek k publikaci „Kognitivní management“ Ambrozová Eva, Koleňák Jiří, Ulrich David, Pokorný Vratislav. 2015.
 • KOSTROŇ, L. „Příběh podnikání“ („The Strory of Enterpreneurship“). Úvod do studijních materiálů modulu SHR v programech MBA a MSc. 2015.

 doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.

2015

 • Motlíček, Z., Matějová, P., Martinovičová, D. a kol. Influence of components of working capital on performance of companies manufacturing machinery and wquipment in the Czech Republic. In International Conference on Enterprise and the Competitive EnvironmentLocation: Brno: Univ Mendel, Fac Business Econom, Brno.  P. 589-597. 2015 (WoS)
 • MARTINOVIČOVÁ, D. Podniková ekonomika. Distanční studijní opora.  Brno: BIBS – vysoká škola. 2015.
 • MARTINOVIČOVÁ, D. Finanční management. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola. 2015.

Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA

2015

 • WILDMANNOVÁ, M., VÁVROVÁ, D., VAVŘÍN, P., KOUŘIL, K., BURIAN, M., MILICIA, A. Transfer technologií a komercializace: skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno: BIC Brno spol. s r.o., 2015, 47 s. ISBN 978-80-906175-4-4.
 • MALŮŠEK, J., JANOUŠKOVCOVÁ, E., VAVŘÍN, P., KOUŘIL, K., BURIAN, M., MILICIA, A. Jak ochránit inovace: ochrana duševního vlastnictví: skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno: BIC Brno spol. s r.o., 2015, 43 s. ISBN 978-80-906175-3-7.
 • KOLEŇÁK, J., ŠIMAROVÁ, I., VAVŘÍN, P., KOUŘIL, K., BURIAN, M., MILICIA, A. Marketing a obchod: umění prodat inovaci: skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno: BIC Brno spol. s r.o., 2015, 52 s. ISBN 978-80-906175-2-0.
 • VENCLÍK, M., PLAČEK, I., VAVŘÍN, P., KOUŘIL, K., BURIAN, M., MILICIA, A., Předvídání vývoje technologií: Technology Foresight : skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno: BIC Brno spol. s r.o., 2015, 61 s. ISBN 978-80-906175-0-6.
 • ELINGROVÁ, J., REICHL, P., VAVŘÍN, P., KOUŘIL, K., BURIAN, M., MILICIA, A. Financování inovací: skripta k modulárnímu systému vzdělávání "Inovace do praxe". 1. vydání. Brno: BIC Brno spol. s r.o., 2015, 64 s, 9 nečíslovaných stran příloh. ISBN 978-80-906175-1-3.

 Ing. Josef Polák, Ph.D.

2016

 • POLÁK, J. Possibilities in Verification of Chinese Business Partner Using the Available IT. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 233-236, ISBN 978-80-87255-73-5.

2015

 • MOTLÍČEK, Z., POLÁK, J. Appropriate determination of net working capital in financial management. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, ISSN: 1211- 8516. 63.4: 16-23. (Scopus)
 • OLBRECHT, V., POLÁK, J. The Working Capital in Companies Exporting to China. In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava, 2015. ISSN 2336-162X. (WoS)

 prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.

2017

 • DOSTÁL, P., RUKOVANSKÝ, I., DOSKOČIL, R.  Risk Investment and Fuzzy Interface System. In The 29th International Business Information Management Association Conference, Austria, 2017, 5p. ISBN: ISBN:  978-0-9860419-7-6.

2016

 • Dostál, P., Rukovanský, I., 2016: Identification of Gifted Students via ANFIS for a Purpose of their Inclusion into Special Educational Program. IN Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference (IBAMA). Seville: 2016, pp. 2105-2113. ISBN: 978-0-9860419-8-3. (Scopus, Thomson Reuters, ISI)
 • DOSTÁL, P., RUKOVANSKÝ, I. The Artificial Intelligence and Business Decisions. Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, pp. 11-20, ISBN 978-80-87255-73-5.
 • RUKOVANSKÝ, I. (Editor). Proceedings of International Conference on Informatization of Economic and Management Processes. Brno, BIBS, 2016, 238 p., ISBN 978-80-87255-73-5.
 • RUKOVANSKÝ, I. a kol. Informatizace ekonomických a manažerských procesů. Brno, BIBS 2016, Výzkumná zpráva o řešení výzkumného úkolu č. ZV/BIBS/2015/01.
 • RUKOVANSKÝ, I., ZETEK, J. Informační management pro manažery a ekonomy. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola. 2016. ISBN: 978-80-87255-69-8

2015

 • DOSTÁL, P., RUKOVANSKÝ, I. Economy and Application of Chaos Theory. In. International Journal of Budiness, Humanities and Technology. 2015. ISSN: 2162-1357.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L., RUKOVANSKÝ, I., ZETEK, J.: Cloud computing a služby. Brno, BIBS , Výzkumná zpráva, 2015.
 • CIMBÁLNÍKOVÁ, L., RUKOVANSKÝ, I., ZETEK, J.: Vlastnosti současných dotykových zařízení. Brno, BIBS, Výzkumná zpráva, 2015.

 Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBA

2016

 • KOTRBOVÁ, D., STREJČEK, P. Zadlužování českých domácností (2003-2014).  [online]. 2016. URL: http://bankovnictvionline.cz/neprehlednete/zadluzovani-ceskych-domacnosti-2003-2014.
 • LACINA, L., STREJČEK, P., BLÍŽKOVSKÝ, P. Učebnice evropské integrace. 4. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2016. 320 s. ISBN 978-80-7485-104-9.
 •  LACINA, L., STREJČEK, P., BLÍŽKOVSKÝ, P. Učebnice evropské integrace. 4. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2016. 320 s. ISBN 978-80-7485-104-9.
 • STREJČEK, P., TOMANCOVÁ, J., KOMINÁCKÁ, J. Veřejná správa. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola, 2016. ISBN: 978-80-87255-72-8.
 • STREJČEK, P., Evropský integrační proces. Distanční studijní opora. Brno: BIBS – vysoká škola. 2016. ISBN: 978-80-87255-68-1.

2015

 • STREJČEK, P., LACINA, L., HODAČ, J. European Crossroads. 1. vyd. Brno: Martin Striz Publishing, 2015. 188 s.     URL:                 www.amazon.com/European-Crossroads-Petr-Strejcek-ebook/dp/B0114MC1JU/
 • STREJČEK, P. Metodika pro klasifikaci energetické závislosti států Případová studie EU a návrhy řešení. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2015. 107 s. ISBN 978-80-7509-320-2.
 • STREJČEK, P. Turecko – tranzitní země jihovýchodního křídla EU?. Plyn. 2015. sv. XCV, č. 2, s. 32 - 36. ISSN 0032-1761.

doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.

2016

 • Cimbálníková, L., Strišš, J. Vnímanie privátnej značky Tesco zákazníkmi v regionoch Žilina a Brno: In: Podniková ekonomika a manažment. 2/2016. pp.189-195, ISSN 1336-5878.