B.I.B.S - LA - Informace o programu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Leadership Academy MBA

Studijní obor

Management a řízení

Délka

1 kalendářní rok, v případě potřeby možné zkrátit až na 6 měsíců či prodloužit.

Popis

Leadership Academy MBA umožňuje ve zjednodušené a časově koncentrované formě poskytnout vybrané skupině zaměstnanců jedné firmy nejdůležitější vědomosti z oblasti managementu vycházející z osvědčených konceptů studia MBA. LA MBA tak umožňuje sladit vědomosti v rámci managementu celé společnosti a zvýšit tak efektivitu řízení. Díky stejným východiskům a možné uznatelnosti* některých předmětů do programu MBA, může sloužit jako vstupní bod pro zájemce o studium.

Leadership Academy MBA  = akademické vzdělávání zaměstnanců jedné firmy

Leadership Academy MBA  = maximální přizpůsobení dle požadavků firmy

Leadership Academy MBA  = zaměření na řešení konkrétních/reálných úkolů z praxe firmy posluchačů

Leadership Academy MBA  = průkazná evaluace přínosů vzdělání Vaší firmě

Leadership Academy MBA  = Vaši zaměstnanci + Vaši dodavatelé + Vaši nejdůležitější zákazníci v jedné skupině pro maximální efekt programu

Leadership Academy MBA  = Výsledkem jsou interní konzultační projekty zpracované posluchači

* pro uznání kurzu je třeba splnit některé podmínky

Lektoři programu LA MBA

Odborníci z praxe a zároveň zkušení lektoři z MBA programu zaručují prakticky zaměřený program postavený na ověřených teoretických přístupech.

Ukončení

Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání (dříve postgraduální studium) Leadership Academy MBA dle § 60 Zákona o vysokých školách s přehledem absolvovaných kurzů.

Jazyk výuky

Česky nebo anglicky (podle vaší volby)

Místo výuky

Přímo ve vaší firmě, nebo ve výukových prostorách BIBS (Brno, Praha, Ostrava, Bratislava)

Podmínky pro přijetí

Maturitní zkouška, ideálně ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně, ale není podmínkou.

Pro následné přijetí do programu MBA je nutné splnit příslušné podmínky pro přijetí.

Obsah programu

Obsah programu je vytvořen vždy na základě požadavků zájemce a provedené analýzy vzdělávacích potřeb ze strany B.I.B.S., a.s.

Doporučený počet účastníků v jedné skupině

15 pro jeden běh/skupinu (zaměstnanci + dodavatelé + nejdůležitější zákazníci apod. )

 Organizace studia

Úvod do programu, vstupní evaluace posluchačů, seznámení s formou výuky a požadavky na studium, seznámení jednotlivých posluchačů mezi sebou a sjednocení očekávání od programu, stanovení cílů studia pro jednotlivé uchazeče (téma závěrečné práce)

 Prezenční (přímá) výuka

Prezenční výuka obsahuje vysvětlení základní principů, metod a technik strategického řízení a specifických oblastí a diskuzi nad hlavními tématy, řešení případových studií, výměnu zkušeností a dobrých praxí. Prezenční výuka je doplněna kombinací interaktivních online aplikací (video konzultace, testování, diskuzní fóra).

V uvedených příkladech celkem 8 výukových dnů, á 8 hodin, tj  64 hodin prezenční výuky,

1x měsíčně v pracovní den, nebo o víkendu dle volby objednatele, standardně od 9:00 do 18:00.

Osobní konzultace, rozsah dle dohody

Distanční vzdělávání, elektronické konzultace, interaktivní E-learnigové aktivity prostřednictvím intranetu, řešení případových studií, studium materiálů, přístup do elektronických zdrojů BIBS. Rozsah 8 resp. 12 hodin pro každý kurz tj  64 resp. 40 hodin celkem.

 

Ukončení programu na základě závěrečné písemné práce (eseje).

Závěrečná práce je ucelený projekt zaměřený na strategické řízení, o rozsahu okolo 3000 slov, ideálně s tématem z podmínek firem/organizací účastníků. Podpora účastníků ze strany zaměstnavatelů při zpracování závěrečných prací, případně spolupráce při formulaci zadání těchto prací, je žádoucí, resp. vítána. Účastníci tak mají možnost řešit v průběhu studia reálné problémy z praxe jejich zaměstnavatelů.

Při zpracování závěrečné práce má posluchač k dispozici zkušeného vedoucího práce, který poskytuje metodologické didaktické vedení a konzultace k dané problematice.

 

V případě kurzů uznatelných do programu MBA je nutné zpracovat závěrečnou práci pro každý takový kurz dle zadání odpovídajícímu MBA programu. Zpracování je povinné pouze pro uchazeče se zájmem o pokračování v dalším studiu.

Harmonogram studia: Typicky 8 měsíců výuky, 4 měsíce na zpracování závěrečné práce. Konkrétní vzorový harmonogram níže.

 Cena studia

Cena je stanovena individuálně dle konkrétních požadavků firmy.

 

 

Informace pro zájemce o studium

S doplňujícími dotazy se neváhejte obrátit na specialistu studijních programů.

Ing. Marek Šmerda BA

E-mail: smerda@bibs.cz

Tel.: 777 486 888