B.I.B.S - KSŘ - Kurzy

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Kurzy strategického řízení

Business strategie a business plány

Fungující business strategie společně s kvalitním business plánem jsou jasnou a srozumitelnou cestou k budoucímu úspěchu a k vyšším ziskům každé společnosti. Podstatou modulu je proto volba správného přístupu a strategie rozvoje s ohledem na specifika různých životních stádií, ve kterých se firma může nacházet. Cílem je vytvoření a zapracování kvalitní business strategie a business plánu do chodu společnosti, včetně plánu realizace potřebných změn, nutných pro jejich implementaci.

Lektorský tým

 • Ing. Antonino Milicia, Ph.D., MBA - garant
 • Ing. Martin Novák

Kurzy modulu

Kurz 1: Business strategie pro úspěch firmy, majitelů i zaměstnanců

Kurz 2: Analýza, postupy, formulace business strategie a plánů

Kurz 3: Řízení změny business strategie pro lepší výsledky firem i týmů

Příhláška

Registrovat do kurzu se můžete ve formuláři ZDE

Strategické řízení lidských zdrojů

Klíčový je komplexní pohled na problematiku řízení lidských zdrojů v nejširším strategickém kontextu organizace. Cílem kurzu je zpracovat, případně kriticky zhodnotit, personální strategii organizace nebo podporující  podnikatelskou/korporátní strategii.

Lektorský tým

 • doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MA  - garant
 • Ing. Lada Rindošová
 • Ing. Radim Červený, MBA
 • Mgr. Ladislav Koubek, MBA

Kurzy modulu

Kurz 1: Personální strategie konkurenceschopné firmy

Kurz 2: Účinná personální strategie – podrobnější pohled na vnitřní prostředí organizace

Kurz 3: Jak změnit používanou personální strategii versus osudová role osobností ve vedení

Příhláška

Registrovat do kurzu se můžete ve formuláři ZDE

Strategické řízení marketingu

Ve strategickém řízení hraje nezastupitelnou roli systematický rozvoj znalostí a dovedností v oblasti analýzy a tvorby marketingové strategie. Cílem kurzu je účastníky seznámit s aktuálními marketingovými nástroji pro rozvoj podniku, budování značky a tvorbu komunikační strategie. Výuka nabízí praktické postupy řízení značky a její pozici na trhu v kontextu budování kontinuální a udržitelné konkurenční výhody. Součástí je rovněž pohled na problematiku lidských zdrojů v marketingu a role sociálních sítí ve strategickém marketingu.

Lektorský tým

 • Ing. Martin Přibyl, Ph.D.  - garant
 • Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.

Kurzy modulu

Kurz 1: Strategický marketing jako zdroj konkurenční výhody

Kurz 2: Jak vznikají úspěšné marketingové strategie

Kurz 3: Budování značky v kontextu komerční komunikace a sociálních sítí

Příhláška

Registrovat do kurzu se můžete ve formuláři ZDE

Strategické řízení výroby a služeb

Strategická úroveň řízení výroby je obecně podceňována. Kurz nabízí moderní přístupy k řízení výrobních procesů. Účastníci se seznámí s výrobními procesy ve všech typech společností – malé/velké, výrobní/zaměřené na služby, veřejné/soukromé nebo neziskové/ komerční. Osvojí si potřeby a nástroje řízení výroby a služeb. Významnou součástí je také zasvěcení do problematiky řízení a zvyšování kvality výroby a projektového řízení.

Lektorský tým

 • Ing. Ondřej Valsa, CSc., MBA – garant
 • prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA

Kurzy modulu

Kurz 1: Strategické řízení výroby a služeb jako konkurenční výhoda

Kurz 2: Management kvality a nástroje trvalého zlepšování

Kurz 3: Projektové řízení

Příhláška

Registrovat do kurzu se můžete ve formuláři ZDE

Řízení změny a leadership

V praxi se setkáváme s manažery, kteří můžou vytvořit sofistikovanou strategii, ale disponují pouze dílčími znalostmi a schopnostmi pro její realizaci v praxi. Navíc z praxe známe, že change management se soustředí více na proces, než na lidi, kterých se týká. Metoda příkazů a úkolů může často vést k blokaci ostatních účastníků a výsledkem je nedokončená nebo dlouhodobě neudržitelná změna. Cílem našeho kurzu je ukázat složitost procesu řízení změn, jeho souvislosti s organizací, firemní kulturou, procesy a především se stylem řízení. Kurz Vás provede procesy úspěšného nedirektivního vedení lidí – leadership a moderními technikami realizace změn.

Lektorský tým

 • PhDr. Iva Šubrtová – garant
 • Dr. Ing. Radim Červený, MBA

Kurzy modulu

Kurz 1: Leadership mýtů zbavený

Kurz 2: Leadership změny

Kurz 3: Osvědčené techniky a modely realizace změn

Příhláška

Registrovat do kurzu se můžete ve formuláři ZDE