B.I.B.S - Více informací

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Od dat k informacím „dolování z dat“

BIBS – vysoká škola připravila další užitečný kurz pro Vaši úspěšnou praxi!  Víte, jak z ohromného množství různorodých dat rychle získat právě ty informace, které potřebujete?

Anotace kurzu:

Data z účetnictví, personální data, skladová data, data o zákaznících a dodavatelích, data o materiálu pro výrobu, data o konkurenci, data o situaci na evropském trhu, ... Data, data, data, ... Hodně rozsáhlá data! Úspěšný manažer ví, jak z nich efektivně získat potřebné informace pro své rozhodování. ...Právě tento kurz vás zajímavě a prakticky zaučí značně zefektivnit Vaši „práci nad daty“ a být více úspěšný na globálním, vysoce konkurenčním trhu…

Lektoři:

Místo kurzu:
Lidická 81, 5. patro, 602 00 Brno
Kurz je v rozsahu 9 hodin (23. 3. 16–20 h, 24. 3. 15–20 h)

Přihláška

Přihlaste se obratem ZDE , nejpozději však do 15. 3.

Kurz má omezenou kapacitu 15–30 účastníků.

Zašleme Vám fakturu na částku 1.490 Kč.

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky KDD a představení existujících metodologických přístupů, detailní rozbor CRISP-DM.
  • Zadání týmových projektů, ukázka dostupných dat a formulace „research questions“.
  • Porozumění zvolené oblasti a struktuře zpracovávaných dat.
  • Předzpracování dat – získávání, čištění a strukturování dat (těžba textových souborů a jejich transformace nástroje MS Excel nebo OpenRefine).
  • Modelování dat.
  • Vizualizace dat pomocí nástroje RAW a představení přístupu „Martini glass narrative approach“ pro efektivní předávání informací uživatelům prostřednictvím vizualizací.
  • Evaluace dosažených výsledků a praktické nasazení.
  • Prezentace výstupů v rámci týmových projektů.

Kontakt:

Mgr. Jitka Kominácká Ph.D.
tel. – 737 112 775
email – kominacka@bibs.cz