B.I.B.S - Základní informace o programu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Postgraduální studium MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele

 • Chcete být vždy krok před konkurencí?
 • Toužíte posouvat svoje limity stále vpřed?
 • Chcete vědět, jak správně vést, inspirovat a měnit?
 • Termín zahájení 16. 9. 2017
 • PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Název:

Postgraduální studium MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele

Obor:

Strategické řízení

Zajištění kvality:

Postgraduální studium na BIBS, vysoké škole, která tato studia organizuje pod hlavičkou CŽV dle § 60 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je založeno na dlouhodobých zkušenostech v oblasti zajištění kvality výuky a přístupu ke vzdělávání ve vysokém standardu, což plyne ze spolupráce s universitami Staffordshire University a s Nottingham Trent University z Velké Británie, se kterými jsme v minulosti tvořili a dlouhodobě v ČR a na Slovensku realizovali v Británii akreditovaná vysokoškolská studia.

Postgraduální studium MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele vychází z validovaného programu Staffordshire University, který stále organizujeme pro studenty z ČR i ze zahraničí v plně v angličtině, je přizpůsobeno podmínkám českého prostředí včetně toho, že je vyučováno v češtině, případně slovenštině.

Osvědčení o absolvování postgraduálního studia:

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování postgraduálního studia programu MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele od B.I.B.S., a.s. vysoké školy dle § 60 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Podmínky přijetí: 

Ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně studia a praxe v řídící funkci alespoň 3 roky, nebo ve výjimečných případech, SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou a prokazatelná praxe v odpovídající řídící pozici minimálně 10 let.

Vyučovací jazyk:

Čeština

Délka studia:  

Délka základního programu je 2,5  roku s možností individuálního prodloužení či zkrácení. Existuje také možnost studia pouze vybraných částí základního programu – kursů odvozených ze základního studia

Místo výuky:

Brno, perspektivně i Praha a další místa v ČR, Bratislava

Organizace studia

Kombinovaná forma studia, cca 7 přednáškových víkendů ročně

 Strategické řízení představuje způsob, jak dosáhnout těch nejlepších výkonů rychleji a snáze, než jste kdy doufali. Ať už jste manažerem v nadnárodní společnosti, zastáváte vedoucí pozici ve státním podniku či neziskové organizaci, nebo řídíte vlastní firmu, vždy musíte vědět, jaký je Váš cíl a kudy k němu vede cesta. Systém strategického řízení Vám umožní postupovat co nejefektivněji, organizovat práci jako celek a systematicky směřovat k metám, které jste si vytyčili.

Postgraduální studium MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele je praktickým produktem evropské kvality vybudovaný na základě dlouhodobých zkušeností BIBS – vysoké školy s realizací studijních programů MSE, LLM a MBA  ve spolupráci s partnery z Velké Británie. BIBS – vysoká škola dále poskytuje studijní program MBA v anglickém jazyce, který je validován u Staffordshire University. Postgraduální studium MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele v českém jazyce studentům zpřístupní vysoké standardy z validované podoby studia v dostupné ceně.

Jedinečná specializace, unikátní model strategického řízení, téměř dvacetiletá tradice výuky a vývoje programu a kvalitní lektorský tým sestavený ze zkušených top manažerů i akademických pracovníků představují hlavní konkurenční výhody, kterými se významně odlišujeme od konkurenčních poskytovatelů. BIBS Vás naučí řídit firmu strategicky a plánovat v dlouhodobé perspektivě tak, aby každý z Vašich budoucích kroků odpovídal jasné vizi Vaší úspěšné budoucnosti.

Osvojit si systém strategického řízení dle originálního modelu BIBS znamená:

 • Analyzovat konkrétní potřeby společnosti a přizpůsobit jim způsob řízení.
 • Plánovat budoucnost firmy v dlouhodobé perspektivě.
 • Být připraven na řešení široké škály problémů a situací, ne na ně pouze reagovat.
 • Zajistit konkurenční výhodu sobě i své společnosti a nespokojit se se stagnací.
 • Být připraven na dynamické změny ve svém odvětví a využít jich ve svůj prospěch.
 • Nebát se kreativních a inovativních řešení, která Vám umožní předstihnout konkurenci.
 • Pro absolventy: získat konkurenční výhodu na trhu práce top-manažerů

Cílová skupina 

Postgraduální studium je určeno manažerům firem, neziskových organizací a dalším zájemcům o získání kompetencí v oblasti strategického managementu, případně zájemcům o studium v programech BIBS, vysoká škola jako alternativa k řádnému studiu, které probíhá v anglickém jazyce.

Optimální skloubení práce, školy a soukromého života

Již během studia budete řešit skutečné situace z vlastní pracovní praxe – čas strávený „ve škole“ tak efektivně využijete k vyřešení pracovních povinností. Reálné otázky ohledně strategického řízení firmy zároveň budete moci konzultovat jak s týmem kvalifikovaných lektorů, tak i se svými „spolužáky“ – vedoucími pracovníky z ČR i zahraničí z celé škály oborů, kteří Vám poskytnou cennou zpětnou vazbu i novou inspirativní perspektivu. Výuka formou víkendových přednášek, samostatného studia a řízených konzultací ideálně naplňuje potřeby manažerů, pro něž je čas tou nejdražší komoditou. Využití moderní metody řízeného učení, která kombinuje výhody denního a dálkového studia, umožňuje studentům okamžité praktické využití poznatků získaných během výuky. 

Spolehliví partneři

Kdykoliv v průběhu studia se na nás můžete obrátit o pomoc a radu v oblasti odborné, ale i v oblasti soukromé. Naše škola poskytuje svým studentům možnost využití mentoringu ušitého přímo na míru individuálním potřebám. Nabízíme i poradenství a výzkum v oblasti strategického řízení.