B.I.B.S - Struktura a obsah programu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Struktura a obsah studia

Postgraduální studium v programu MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele (=základní studium) je rozděleno do tří obsahově navazujících ročníků. V případě zájmu může uchazeč studovat pouze vybrané části studia odvozených ze základního studia, u kterých jsou splněny všechny kvalitativní požadavky pro základní studium a existuje i možnost uznání dříve absolvovaných výukových modulů, v případě rozhodnutí pokračovat po absolvování kurzů ve studiu celého studia. Možné varianty těchto kurzů jsou popsány níže v tomto dokumentu.

Struktura základního studia  –  Postgraduálního programu MBA Strategické řízení pro manažery a podnikatele

     Název modulu

     Ročník

Kredity

Klasifikace

Hodinová dotace výuky

Úvod do strategického managementu

1

15

písemná práce

32

Strategické řízení lidských zdrojů

1

15

písemná práce

24

Řízení financí a rizik

1

15

písemná práce

24

Marketing Management

1

15

písemná práce

24

Celkem 1. ročník

60

96

Název modulu

Ročník

Kredity

Hodinová dotace výuky

Řízení změny a leadership

2

15

písemná práce

24

Metody výzkumu

2

15

písemná práce

24

Strategické řízení informací

2

15

písemná práce

24

Volitelný modul

2

15

 

24

Celkem 2. ročník

 

60

 

96

Název modulu

Ročník

Kredity

 

Hodinová dotace výuky

Projekt tvorby závěrečné práce

3

15

účast ve výuce

24

MBA  závěrečná práce

3

45

dizertace

8

Celkem 3. ročník

 

60

 

32

Volitelné moduly

 

 

 

24

Rozvoj podnikání

2

15

písemná práce

24

Operační management

2

15

písemná práce

24

Řízení znalostí a inovací

2

15

písemná práce

24

Elektronické obchodování

2

15

písemná práce

24

Strategické řízení nákupu 

2

15

písemná práce

24

Projektový management

2

15

písemná práce

24

Interkulturní management

2

10

písemná práce

16

Řízení veřejno-právních vztahů

2

10

písemná práce

16

Celkem studium

180

224

Poznámka: Hodnota výše uvedených kreditů je z britského VŠ prostředí. Jejich převod na ECTS ČR představuje poměr 2:1.