B.I.B.S - Struktura a obsah studia

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Struktura a obsah studia

Studium LLM Právo pro manažery a podnikatele na BIBS – vysoké škole je rozděleno do tří obsahově na sebe navazujících ročníků:


Název modulu

Ročník

Kredity

Klasifikace

Hodinová dotace výuky

Úvod do práva a právní teorie

1

10

zkouška

8

Občanské právo

1

10

zkouška

8

Obchodní právo

1

15

zkouška

16

Právní aspekty řízení financí

1

10

písemná práce

8

Právní aspekty řízení IS-IT

1

10

písemná práce

8

Právní aspekty řízení lidských zdrojů

1

10

písemná práce

8

Právní aspekty řízení marketingu

1

10

písemná práce

8

Procesní právo

1

10

zkouška

8

Celkem 1. ročník

85

72

Název modulu

Ročník

Kredity

Hodinová dotace výuky

Firma, právo a etika

2

10

písemná práce

8

Řízení právní infrastruktury firmy

2

10

písemná práce

8

Správní právo

2

10

písemná práce

8

Metody výzkumu

2

15

písemná práce

16

Volitelné moduly

2

20

 

16

Celkem 2. ročník

 

65

 

56

Název modulu

Ročník

Kredity

 

Hodinová dotace výuky

LLM Dizertace

3

50

písemná práce

8

Celkem 3. ročník

 

50

 

8

Volitelný - Právní aspekty řízení produktu a technická legislativa

2

10

písemná práce

8

Volitelný - Úvod do finančního práva a pojišťovnictví

2

10

písemná práce

8

Volitelný - Úvod do mezinárodního obchodního práva a práva EU

2

10

písemná práce

8

Celkem studium

 

200

136