B.I.B.S - Lektorský tým

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Lektorský tým

Tým vyučujících v postgraduálním studiu LLM Právo pro manažery a podnikatele je tvořen zejména špičkovými odborníky z praxe – vrcholovými manažery velkých domácích a mezinárodních společností, renomovanými právníky a advokáty a pracovníky poradenských společností či bankovních institucí. Lektorský tým je doplněn vysokoškolskými pedagogy z českých univerzit s akademickými znalostmi i zkušenostmi z praxe. Velká část lektorů má dlouholeté osobní zkušenosti s výukou v mezinárodních programech, mnozí z nich jsou absolventy programů zahraničních univerzit a manažerských škol.