B.I.B.S - Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Věda a výzkum » Projekty EU » Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně

Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Výzva: Výzva č. 02_16_012 pro Gramotnosti v prioritní ose 3 OP

Doba řešení: 1. 11. 2016–31. 10. 2019

 Anotace

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 50 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

 Cíle projektu

Povinně volitelná aktivita IV je zaměřena na rozvoj sociální a občanské gramotnosti:

 • identifikace nedostatků v metodách získávání uvedené gramotnosti a hledání cesty k žádoucí změně;
 • ověření uvedené gramotnosti žáků zapojených škol a identifikace nedostatků;
 • tvorba inovativního postupu a metody: edukativního SW v designu počítačové hry s prezenčními úkoly v okolí školy;
 • pilotní ověření, zpětná vazba, finalizace modulů edukativního SW a metodik;
 • srovnávací výzkum o dopadech, ověření účinnosti, vyhodnocení a reflexe, objekt výzkumu: žáci a učitelé;

Volitelná aktivita II se zaměřuje na exekutivní dovednosti:

 • posilování exekutivních dovedností nejen úkoly v edukativním SW, ale i v rámci volnočasových aktivit na prezenčních setkáních;
 • vyhodnocení účinnosti a vytvoření metodických doporučení pro pedagogy.

Aktivity

 • Řízení
 • Akční výzkum 1: identifikace nedostatků v metodách získávání uvedené gramotnosti a hledání cesty k žádoucí změně, objekt výzkumu: učitelé.
 • Akční výzkum 2: ověřit uvedené gramotnosti žáků zapojených škol a identifikace nedostatků, objekt výzkumu: žáci ZŠ.
 • Tvorba inovativního postupu a metody: edukativního SW "počítačové hry" propojené na reálné činnosti v okolí školy na základě výstupů z 1. a 2. výzkum.
 • Pilotní ověření na partnerských školách, zpětná vazba (akční výzkum 3), finalizace edukativního SW.
 • Posilování exekutivních dovedností

Inovativnost řešení

Řešení je inovativní především svým komplexním přístupem (výzkum -> návrh -> tvorba -> pilotní ověření -> zpětná vazba), rozsáhlostí výzkumného vzorku, na kterém budou i návrhy pilotně ověřovány a možností komparace škol jak s nižším, tak vysokým podílem zapojených žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Komplexnost je také v tom, že se projekt zaměřuje na posilování sociální a občanské gramotnosti a exekutivních dovedností dětí ve věku od 6 do 15 let, a to provázaně, kdy navržená inovativní metoda devítiúrovňová edukativní SW „hra“ bude postupně provázet děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Nepůjde jen o práci u počítače, bude třeba, aby děti plnily úkoly v reálném světě – ve svém okolí. Pedagog bude mít možnost průběh sledovat a aktivně do něj vstupovat. Exekutivní dovednosti budou také zvyšovány na jednodenních setkáních zapojených žáků. 

Řešitel

Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace

Partneři

 • B.I.B.S., a. s. – partner zodpovědný za aktivity 2 a 3 týkající se akčních výzkumů
 • SVČ Rosice – partner zodpovědný za aktivitu 6 týkající se exekutivních dovedností
 • Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace
 • Základní škola Hodonín, U Červených domků 40, příspěvková organizace
 • Základní škola Břeclav, Slovácká 40
 • Základní škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Prace, okr Brno-venkov, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Znojmo, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
 • Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace
 • Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola, Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, okr. Most
 • Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov, Přátelství 160, okres Most
 • Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace      
 • Základní škola Antonína Sochora Duchcov, Teplická ul. 13, okres Teplice
 • Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín