B.I.B.S - Memorandum of Cooperation, Zahraniční partneři

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Zahraniční záležitosti » Memorandum of Cooperation, Zahraniční partneři

Memorandum of Cooperation, zahraniční partneři

Staffordshire University
http://www.staffs.ac.uk/ 

Britská Staffordshire University byla založena v roce 1914. Jedná se o univerzitu, která má výbornou pověst pro dlouhodobě zavedená partnerství se zahraničními univerzitami, čímž nabízí příležitost studentům v mnoha zemích na celém světě studovat Staffordshire University ze své země původu bez nutnosti cestovat do Velké Británie – v Evropě a Asii má škola více než 7 000 studentů prostřednictvím akreditovaných partnerských vysokých škol, mezi něž patří i B.I.B.S.

Nottingham Trent University
https://www.ntu.ac.uk/

Jedná se o jednu z nejstálejších univerzit ne světě, která má v současnosti přibližně 27 000 studentů a je partnerem mnohých vzdělávacích institucí v zahraničí. Nottingham Trent University se pravidelně umisťuje na předních pozicích v hodnoceních kvality výuky, možností uplatnění absolventů na trhu práce aj. S B.I.B.S. spolupracuje již od roku 1998.

University of Jyväskylä
https://www.jyu.fi/en

University of Jyväskylä je velice mezinárodně zaměřená univerzita, v doktorských programech zde v studuje přibližně 800 doktorandů z více než 90 zemí světa. Prostřednictvím vzájemné spolupráce uděluje finská University of Jyväskylä úspěšným absolventům společného programu s B.I.B.S. finské doktorské tituly a diplomy.

Tafaccur University Baku
http://www.universitet-tefekkur.com/ 

Tafaccur University Baku zahájila činnost v roce 1992 jako instituce vyššího vzdělávání. Již od svého založení spolupracuje s mezinárodními vědecko-výzkumnými institucemi, memorandum s B.I.B.S. bylo podepsáno v roce 2015.

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Khakriv
http://en.kname.edu.ua/index.php/home/knume-at-a-glance 

Jedná se o moderní univerzitu, která má přidělenou nejvyšší úroveň akreditace, jakou je možné na Ukrajině získat. Studuje zde skoro 16 000 studenů, z nichž více než 500 jsou cizinci ze 42 zemí světa. Memorandum bylo oficiálně podepsáno v roce 2016.

Moscow Vitte University, Russia
http://www.muiv.ru/en/ 

Jedná se o jednu z prvních soukromých univerzit v Rusku, která má nyní více než 20 000 studentů. Škola se dostala mezi pět nejlepších nestátních institucí podle počtu stipendií pro studenty denního studia. Dohoda o spolupráci byla podepsaná v roce 2013 mezi rektorem moskevské soukromé vysoké školy Alexandrem V. Semenovem a tehdejším rektorem B.I.B.S. doc. Miloslavem Keřkovským.