B.I.B.S - Lektorský tým

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Lektorský tým

Lektorský tým

Na BIBS – vysoké škole působí přes 150 vyučujících - akademických pracovníků a předních odborníků z praxe, manažerů nadnárodních společností i podnikatelů a majitelů úspěšných českých firem.

Svým přístupem ke vzdělání, a proto i složením lektorského týmu, se snažíme o vyvážené propojení teorie s praxí. Domníváme se, že ani silně teoreticky zaměřená studia mnoha státních vysokých škol, ani programy některých soukromých vysokých škol, které teoretické znalosti přehnaně upozaďují, nemohou přinést skutečně kvalitní vzdělání. U studentů se proto snažíme jak o to, aby byli dobře teoreticky vybaveni, tak i o to, aby byli schopni na teoretické přístupy kriticky nahlížet, vybírat z nich ty, které jsou vhodné pro jejich vlastní podnikatelskou nebo manažerskou praxi, a zejména, aby své nově získané znalosti dokázali tvořivě a flexibilně prakticky využívat.

Níže naleznete profil všech lektorů, kteří na naší vysoké škole v jednotlivých programech vyučují.

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková  Ph.D., MBA

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně a Podnikatelskou fakultu VUT v Brně. Pracovala na různých manažerských pozicích. Dlouhodobě působila na Filozofické fakultě UP v Olomouci ve funkci proděkanky pro celoživotní vzdělávání a kombinované studium a na katedře sociologie a andragogiky jako odborná asistentka a garantka manažerských modulů, kurzů a studijních oborů. Založila a byla ředitelkou Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. V současné době působí jako prorektorka pro akademický rozvoj na soukromé vysoké škole BIBS, a.s. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, strategického řízení, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Průběžně je zapojena do realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality a podnikání. Vydala nebo je spoluautorkou několika odborných publikací, podílí se na řešení výzkumných projektů a na činnosti asociací a sdružení zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých, držitelem licence European Business Competence Licence EBCL a licence pro využívání metody Work Ability Index. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora. V roce 2012 získala ocenění Vladimíra Jochmana za významné počiny v oblasti vzdělávání dospělých. Odborné aktivity ADDELE, o.s. (Adult Development and Learning), prezidentka společnosti Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, předsedkyně regionálního klubu Olomouc Age management, o.s,, expert pro implementaci AM v ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, člen skupiny pro inovace, vědu a výzkum Asistenční centrum pro podporu podnikání žen, řešitel projektu Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů VŠ, řešitel projektu