B.I.B.S - Interní grantová agentura

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Věda a výzkum » Interní grantová agentura

Interní grantová agentura

BIBS – vysoká škola podporuje vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků včetně aktivního zapojení jejích talentovaných studentů. Prostřednictvím Interní grantové agentury (IGA), která působí jako odborný subjekt BIBS – vysoké školy, je cílem zapojit především studenty do vědy a výzkumu, finančně je podpořit a pomoci jim propagovat jejich výsledky.

Interní grantová agentura je řízena Radou IGA, jejímiž členy jsou:

Předseda:           RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA – rektorka BIBS – vysoké školy
Členové:             prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. – prorektor BIBS – vysoké školy
                            doc. Ing. Jozef Strišš, CSc. – akademický pracovník
Tajemník:           Bc. Lenka Podborská – projektový manažer
Kontakt:              podborska@bibs.cz

 Základní dokumenty IGA jsou zveřejněny na intranetu.

 Pro rok 2017 byly schváleny následující projekty:

 IGA pro studenty

Číslo projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

ZV/ BIBS/01/2017

Právní rámec EU pro audiovizuální odvětví a jeho dopady na Českou televizi

Mgr. Petr Strejček Ph.D. MBA

 IGA pro akademické pracovníky

Číslo projektu

Název projektu

Odpovědný řešitel

ZV/ BIBS/02/2017

Informatizace ekonomických a manažerských procesů

Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.

ZV/BIBS/03/2017

Strategie daňového plánování a řízení podniků po aplikaci BEPS projektu OECD a EU

Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.

ZV/BIBS/04/2017

Celostní přístup k inovacím; výzkum inovačního potenciálu firem

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA