B.I.B.S - Základní informace Intenzivní LLM

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Intenzivní LLM: Právo pro manažery a podnikatele

Mise Intenzivního LLM: Právo pro manažery a podnikatele

Jako jedna z prvních soukromých vysokých škol vycházíme  při vytváření nové koncepce intenzivního LLM z dlouholetých zkušeností s úspěšnou organizací LLM a MBA studií a spolupráci se dvěma britskými univerzitami.

Jdeme vstříc požadavkům části zájemců o LLM studium a připravili jsme nový studijní program, který poskytuje kvalitní vzdělávání

 • s maximálním důrazem na praxi
 • v rychlejším čase
 • za nižší cenu
 • plně v češtině

Odborný garant programu:  JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.

Hlavní parametry

§  prezenční výuka v češtině,
§  intenzivní – od začátku po disertaci cca 1 rok,
§  zaměření na praxi (studenti pracují na svých projektech),
§  aktivní networking,
§  důraz na individuální vedení a rozvoj studenta,
§  nadstandardní péče o studenty.

Akreditace

Intenzivní program LLM vychází z programu LLM validovaného Nottingham Trent Univerzity z Velké Británie. Program je uzpůsoben současným požadavkům manažerů, reaguje na současné právní prostředí v České republice, je zintenzivněn a posiluje networking mezi studenty.

Program je realizován dle Zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách. Po úspěšném ukončení studia získá absolvent podle § 60 vysokoškolského zákona osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Pro koho je studium určeno

Pro majitele firem, podnikatele a manažery, kteří si chtějí efektivně rozvinout své znalosti a dovednosti v oblasti práva, a zvýšit tak schopnost jeho využití v manažerské praxi či získat nové kontakty. 

Cíl studia

Zvýšit právní vědomí manažerů a podnikatelů, dokázat identifikovat rizika pocházející z právního prostředí, a tím zvýšit bezpečnost firmy ve všech jejích vývojových fázích.

 • Potřebujete zvýšit svoji osobní bezpečnost při podnikání?
 • Chcete znát rizika právní (trestní) odpovědnosti statutárních zástupců firem?
 • Nepřekonali jste krizi v podnikání a hrozí vám insolvenční řízení?
 • Potřebujete chránit své know-how?

Orientace na praxi

Důraz je kladen na praxi, tedy aby studenti aplikovali vyučovanou látku do svých současných podnikatelských či manažerských aktivit, při přípravě budoucích (start-upů), případně při ukončování podnikání.

 • Výuka je proložena řadou obecných příkladů z praxe.
 • Další příklady jsou formulovány dle oborů studentů.
 • Studenti jsou hodnoceni dle zpracovaných projektů věnovaných problematice z jejich konkrétní praxe.

Osobní studijní kouč

Každý student má po dobu studia k dispozici studijního kouče, který ho vede úspěšným absolvováním náročného intenzivního LLM programu a v případě krizí pomáhá při hledání jejich řešení.