B.I.B.S - Struktura a obsah IMBA

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Struktura a obsah studia

Rozsah a časová náročnost studia

 • Studium je založeno na interaktivní prezenční výuce s lektory.
 • Rozsah přímé výuky: 16 dnů, vždy po dvou dnech cca jednou za měsíc.
 • Výuka probíhá o víkendech.
 • Výuka je organizována tak, aby se vyhnula státním svátkům a obdobím prázdnin.
 • Mezi výukovými dny je prostor na konzultace a přípravu případných projektů.
 • Součástí studia je zpracování čtyř projektů: ročníkového, odborného, týmového a závěrečná disertační práce.

Průběh studia je dynamický a studenty čeká velké nasazení!

Struktura studia

Modul (hodin přímé prezenční výuky)

 • Úvod do studia (8)
 • Strategické řízení (16)
 • Marketing (16)
 • Vedení lidí a leadership (16)
 • Řízení financí, rizik a controlling (16)
 • Řízení výroby a procesů (16)
 • Projektový management(12)
 • Řízení změn a krizové řízení (8)
 • Řízení informací (8)
 • Disertační práce (12)

 Anotace modulů (45.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Lektorský tým BIBS

Písemné projekty

V plánu studia jsou zahrnuty 4 písemné projekty: ročníkový projekt, povinně volitelný odborný projekt, týmový projekt a závěrečná disertační práce. Zpracování dalších projektů nad rámec plánu studia je možné za poplatek dle ceníku.

Proces práce na každém projektu zahrnuje vedení lektorem při zpracování, písemné hodnocení práce a závěrečnou konzultaci k řešenému tématu (další možnosti rozvoje v dané oblasti apod.).

Studenti jsou vedeni k tomu, aby ve svém studiu zvolili ústřední téma a prostřednictvím jednotlivých projektů se efektivně propracovali až k disertační práci.

Pro písemné projekty mohou studenti využít šablonu dokumentu s připravenou strukturou práce, vyřešenými formálními náležitostmi (obsahy, rejstříky apod.) a automatickou sumarizací výstupů z dílčích analýz do průběžné SWOT.

Další informace:

Základní informace Intenzivní MBA
Ceny za studium
Přihláška do programu