B.I.B.S - Struktura a obsah ILLM

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Rozsah a časová náročnost studia

  • Studium je založeno na interaktivní prezenční výuce s lektory.
  • Rozsah přímé výuky: 16 dnů, vždy po 8 vyučovaných hodinách ve dvou dnech cca jednou za měsíc.
  • Výuka probíhá podle harmonogramu v pracovních dnech nebo o víkendech.
  • Výuka je organizována tak, aby se vyhnula státním svátkům a obdobím prázdnin.
  • Mezi výukou je prostor na konzultace a přípravu případných projektů.
  • Přímou součástí výuky jsou tři projekty: projekt zaměřený na teoretická východiska, odborný projekt dle výběru a disertace.

Struktura studia

Název modulu Počet hodin
Úvod do studia 4
Základní právní znalosti, terminologie a dovednosti 8
Základní závazkové vztahy 12
Řešení sporů v oblasti soukromého práva 8
Exekuce, mimosoudní řešení sporů – ADR, rozhodčí řízení 8
Insolvenční řízení 8
Ochrana soukromí a osobních údajů 4
Ochrana průmyslového vlastnictví, nekalosoutěžní praktiky 4
Pracovní právo, problematika ukončování pracovních poměrů, technická novela ZP 8
Zaměstnávání cizinců, osob ZPS, mladistvých, Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, Povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP. Vztah k úřadu práce, inspekci práce, hygiena. 16
Přestupkové a správní řízení, zvláštní druhy správních řízení (katastr, daně, SZZS) 8
Korporátní právo  - volba správné formy podnikání 8
Trestně právní odpovědnost podnikatelů, Veřejné zakázky, ÚPHS 8
Volitelný modul - Zdravotnické právo / Právo v kontextu EU / Veřejné zakázky   16
Závěrečná práce 8

V rámci studia lze vybrat mezi třemi specializacemi, a to zaměření na zdravotnické právo,  právo v kontextu EU nebo na veřejné zakázky.

Písemné práce

V plánu studia jsou zahrnuty 3 písemné práce: projekt zaměřený na teoretická východiska, odborný projekt a závěrečná disertační práce. Zpracování dalších prací/ projektů nad rámec plánu studia je možné za poplatek dle ceníku.

Proces práce na každém projektu zahrnuje vedení lektorem při zpracování, písemné hodnocení práce a závěrečnou konzultaci k řešenému tématu (další možnosti rozvoje v dané oblasti apod.).

Studenti jsou vedeni k tomu, aby ve svém studiu zvolili ústřední téma a prostřednictvím jednotlivých projektů se efektivně propracovali k až disertační práci.

Pro písemné práce mohou studenti využít šablonu dokumentu s připravenou strukturou práce, vyřešenými formálními náležitostmi (obsahy, rejstříky apod.).