B.I.B.S - Hlavní partneři školy

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Partneři » Hlavní partneři školy

Naši klíčoví partneři

Klíčovými partnery BIBS – vysoké školy jsou britské Staffordshire University  a Nottingham Trent University, intenzivně pak spolupracujeme také s  finskou University of Jyväskylä a Mendelovou Univerzitou v Brně.

Staffordshire University – inovativní britská univerzita

Staffordshire University  patří k uznávaným a dynamickým britským univerzitám. Na univerzitě studuje přes 20 000 studentů, více než 7 000 má škola v Evropě i v Asii prostřednictvím akreditovaných partnerských vysokých škol, jakou je i naše BIBS – vysoká škola, a jejich počet neustále roste. 10 procent studentů univerzity je zahraničních a pochází z více než 90 zemí celého světa. Univerzita je také jedním z největších zaměstnavatelů ve Velké Británii s ročním obratem přes 120 milionů liber.

Staffordshire University  staví na strategii inovativnosti, excelentní a inovativní výuce, úzkém propojení a využitelnosti svého vzdělání v praxi, podpoře podnikavosti a spolupráci s podnikatelským sektorem, propojení výuky s výzkumem a celkově rozvoji inovativních vzdělávacích programů mnoha úrovní a zaměření.

Univerzita si také zakládá na přátelské atmosféře a její zázemí patří k jedněm z nejlepších v britském univerzitním sektoru. Škola nabízí kvalitně vybavené psychologické a výživové, biomechanické a další laboratoře a studia, profesionálně zařízené mediální a TV centra, zdravotnické výukové centrum, dvě sport centra, dramatické studio, divadlo, cvičné soudní síně, tři tzv. Business Village na podporu podnikání svých studentů a absolventů, a další.

Univerzita nabízí studium v široké škále oborů, jako jsou umění a design, business a management, právo, informatika a technické obory, soudní lékařství, film a média, zdravotnické obory, žurnalistika nebo věda a technologie.

Mnoho studentů, absolventů i vyučujících univerzity také získalo různá prestižní ocenění (například Sentinel Business Awards, The Royal Television Society Award, The Penquin Design Award a další), množství jejich vzdělávacích programů je akreditováno respektovanými britskými profesními asociacemi a univerzita je také opakovaně chválena v rámci auditů respektované britské QAA, nezávislé vládní agentury, která dohlíží na kvalitu britského vysokého školství.

Více o Staffordshire University na www.staffs.ac.uk .
Staffordshire University plán k nahlédnutí zde .

Nottingham Trent University – britská univerzita s mezinárodní reputací

Programy naší vysoké školy dále akredituje i britská Nottingham Trent University, úzce pak spolupracujeme s jejími fakultami – Nottingham Business School  a Nottingham Law School.

Nottingham Business School patří mezi přední britské business schools s vynikající mezinárodní reputací. Tu si získala vysokou kvalitou studijních programů, i díky ekonomicky zaměřenému výzkumu a těsné spolupráci s podnikatelskou sférou, vč. poradenství. Všechny programy Nottingham Business School kladou důraz na pečlivé skloubení teorie a praxe, praktickou využitelnost získaných znalostí a jejich neustálý vývoj tak, aby odrážely nejmodernější ekonomicko-manažerské trendy.

Nottingham Business School se pravidelně umisťuje na předních pozicích v hodnoceních kvality výuky, možností uplatnění absolventů na trhu práce aj. Vysoký standard Nottingham Business School demonstruje i získání několika významných britských akreditací, jako například:

    * „Center of Excelence“ britským institutem Personalistiky a rozvoje (Institute of Personnel & Development );
    * „Center of Excelence“ britským Marketingovým institutem (Institute of Marketing );
    * nebo akreditace britským Institutem kvality (Institute of Quality assurance ) aj.

Nottingham Business School je dále aktivní i v dalších významných organizacích, jako například:

    * britské Asociaci business schools (Association of Business Schools );
    * Evropské nadaci pro rozvoj managementu (European Foundation for Management Development ).

Podobně také naše vysoká škola spolupracuje i s právnickou fakultou, Nottingham Law School.

Podrobnější informace o Nottingham Trent University naleznete na www.ntu.ac.uk .

Rozhovor se zástupcem NTU o vzájemné spolupráci naleznete  zde (74.9 kB, Adobe Acrobat dokument). 

University of Jyväskylä – mezinárodní orientace, špičkový výzkum, propojení s finskou podnikatelskou sférou

University of Jyväskylä je jednou z nejvýznamnějších finských univerzit (univerzit a polytechnik je ve Finsku více než 40). Ve finských srovnávacích žebříčcích se pravidelně umisťuje v pětici nejlepších  a vysoké pozice jí patří i v mezinárodních srovnáních. V rámci  spolupráce na poskytování mezinárodního doktorského programu pro podnikatele a manažery Doctorate in Business and Administration (PhD) (75.5 kB, Adobe Acrobat dokument) uděluje finská University of Jyväskylä úspěšným absolventům tohoto společného programu finské doktorské tituly a diplomy.

Mezi 600 nejlepšími univerzitami světa

V Top Univerzity Ranking , které každoročně identifikuje 600 nejlepších univerzit světa (z celkových více než 12 tisíc univerzit registrovaných UNESCO) se University of Jyväskylä umístila v tomto nejužším výběru na 391. místě.

University of Jyväskylä je silně mezinárodně zaměřená. Jen v doktorských programech zde v současnosti studuje přibližně 800 doktorandů z více než 90 zemí světa (z celkového počtu více než 1 700 studentů doktorských programů). Univerzita se zapojuje do množství mezinárodních projektů a spolupracuje ve výuce i výzkumu se špičkovými univerzitami z celého světa, např. Babson College (USA, Boston), Jönköping International Business School  (Jönköping, Švédsko), Universita Bocconi (Milano, Itálie)  a mnoha dalšími.

Významného mezinárodního úspěchu univerzita dosáhla, když Evropský úřad pro výzkum (European Research Council) zařadil 2 mladé výzkumné pracovníky univerzity mezi 3 procenta nejlepších v Evropě. Společně s Helsinki University of Technology je univerzita také nejaktivnější finskou univerzitou co se týče účasti na aktivitách tzv. “strategických center pro vědu, technologii a inovace” (strategic centres for science, technology and innovation). Stejně tak je univerzita druhou nejlepší ve Finsku v počtu tzv. “center excellence ve výzkumu” (centers of excellence in research) – na univerzitě funguje devět těchto center.

V nepozdní řadě je University of Jyväskylä, vč. její School of Business and Economics (ekonomická fakulta), úzce propojena s finskou podnikatelskou sférou. Ve výzkumu realizovaném Obchodní komorou středního Finska (Central Chamber of Commerce) zařadili zástupci finské ekonomické sféry univerzitu mezi 4 pro ně nejzajímavější univerzity ve Finsku.

Podrobnější informace o University of Jyväskylä najdete na www.jyu.fi.

Další spolupracující vysoké školy

V oblasti výzkumu spolupracujeme dále i například s:

  • švédskou Jönchöping International Business School;
  • slovenskou Vysokou školou manažmentu (Bratislava);
  • britskou Birmingham City University aj.