B.I.B.S - Erasmus +

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Zahraniční záležitosti » Erasmus +

Erasmus +

Program Erasmus+ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.
Cílem programu je podpořit mezinárodní vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

Základní podmínkou pro účast v programu je přihlášení se k Listině programu Erasmus (tzv. Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Její přidělení je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS) a žádostí o ECHE.

B.I.B.S. má těmito dokumenty oprávnění pro všechny typy aktivit programu Erasmus+ v programovém období 2014-2020.

ERASMUS ID kód B.I.B.S. je CZ BRNO13

B.I.B.S. má v současné době uzavřené smlouvy s těmito zahraničními univerzitami:

University of Malta

University of Malta je největší veřejnou vzdělávací institucí na Maltě, poskytuje vzdělávání na bakalářské, magisterské a postgraduální úrovni. V současné době zde studuje kolem 11 500 studentů, z nichž přibližně 1000 jsou zahraniční studenti z 92 rozdílných zemí. Vzdělání je na této univerzitě poskytováno v souladu s Bologna Process a the European Higher Education Area.

Pro bližší informace můžete navštívit oficiální stránky University of Malta:

http://www.um.edu.mt/about/um 

Nowy Sacz School of Business – National Louis University

Nowy Sacz School of Business – National Louis University je neveřejnou vzdělávací institucí, která získala registraci od Polish Ministry of Science and Higher Education a poskytuje vzdělání od roku 1991. WSB-NLU poskytuje vzdělání na bakalářské i magisterské úrovni, studium MBA a zaměřuje se také na mezinárodní spolupráci, krátkodobé kurzy a studium cizích jazyků.

Pro bližší informace můžete navštívit oficiální stránky Nowy Sacz School of Business – National Louis University:

http://www.wsb-nlu.edu.pl/en/