B.I.B.S - Databáze kvalifikačních prací studentů

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Absolventi » Databáze kvalifikačních prací studentů

Databáze kvalifikačních prací studentů bakalářského programu B.I.B.S., a.s.

Na této stránce naleznete základní informace a postup pro zpřístupnění kvalifikačních prací BIBS, vysoké školy.

Databáze tištěných kvalifikačních prací studentů BIBS, vysoké školy je umístěna v sídle školy na adrese Lidická 81, Brno, 602 00. Na vyžádání lze kvalifikační práce prezenčně zpřístupnit ve studovně školy. Zpřístupnění kvalifikačních prací BIBS, vysoké školy je aplikováno tak, aby jím, v souladu s ustanovením § 47b zákona o Vysokých školách nebyla dotčena ochrana informací chráněných zvláštním zákonem, ochrana obchodního tajemství a ochrana oprávněných zájmů třetích osob hodných zvláštního zřetele.

Části kvalifikačních prací, které takové informace obsahují, nemusí být zveřejněny za předpokladu, že tato skutečnost a rozsah nezveřejněných částí práce byly specifikovány již v jejím zadání, popřípadě tak stanovil školitel v průběhu nebo při odevzdání práce. O faktu, že se toto ustanovení vztahuje na kvalifikační práci, kterou požadujete zveřejnit, budete povřeným pracovníkem BIBS, vysoké školy informováni.

Postup pro zpřístupnění kvalifikačních prací studentů BIBS, vysoké školy.

  • Všechny kvalifikační práce BIBS, vysoké školy jsou uvedeny v tomto on-line katalogu.
  • Objednávku proveďte e-mailem: archiv@bibs.cz.
  • V objednávce uveďte číslo jednací kvalifikační práce, jméno autora, název práce a také požadovaný termín zapůjčení.
  • Následně budete emailem, či telefonicky informování o rezervaci termínu zapůjčení kvalifikační práce.
  • Bez dodržení výše uvedeného postupu nelze kvalifikační práci zpřístupnit.

Odkaz na databázi prací ZDE