B.I.B.S - Další spolupráce na vědeckých projektech a konferencích

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » Zahraniční záležitosti » Další spolupráce na vědeckých projektech a konferencích

Další spolupráce na vědeckých projektech a konferencích

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Khakriv
http://en.kname.edu.ua/index.php/home/knume-at-a-glance 

Universita Charkov se aktivně podílela na přípravách a průběhu konference Informatization of Economic and Management Processes 2016, která proběhla na B.I.B.S. v září 2016. Jejich akademičtí pracovníci vypracovali množství velice kvalitních příspěvků zaměřených na současnou ekonomickou problematiku Ukrajiny, jakož i příspěvky orientované na computerizaci manažerských procesů.

Žilinská univerzita v Žilině
https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=9

Neustále se prohlubuje spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, Žilinská univerzita se společně s B.I.B.S. podílí na řešení programů EU a obě instituce také spolupracují na projektech přeshraniční spolupráce. V roce 2016 se univerzita aktivně podílela na přípravách a průběhu konference Informatization of Economic and Management Processes 2016, mnoho akademických pracovníků se osobně konference účastnilo. V současnosti probíhají přípravy druhého ročníku této konference, která se uskuteční v září 2017.

Wroclaw University of Science and technology
http://pwr.edu.pl/en/ 

Tato univerzita se taktéž spolupodílela na organizaci konference Informatization of Economic and Management Processes 2016.