B.I.B.S - Základní informace o programu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BRITSKÁ MAGISTERSKÁ STUDIA MBA, MSc » MSc in Business Management » Základní informace o programu

 • Studujte v angličtině dle evropských standardů kvality
 • Získejte mezinárodní titul, MSc který vám otevře dveře do zahraničních firem
 • Buďte flexibilní – zkombinujte studium s prací a dalšími aktivitami

Název:

MSc in Business Management

Obor:

Ekonomika a management

Akreditace:

Staffordshire University – Faculty of Business, Education and Law, Velká Británie

Udělený akademický titul:

MSc (Master of Science) - britský vysokoškolský titul udělený spolu s diplomem o absolvování studia Staffordshire University

Podmínky přijetí: 

Ukončené VŠ vzdělání minimálně bakalářského stupně

Znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky IELTS 6 či jejích ekvivalentů (FCE, ESOL, TOEFL ITP min. 560 bodů)

Vyučovací jazyk:

Angličtina

Délka studia:  

2 a půl roku s možností individuálního prodloužení či zkrácení

Místo výuky:

Brno

Organizace studia:

Kombinovaná forma studia, 7 přednáškových víkendů ročně

MSc in Business Management je britský vysokoškolský program zaměřený na ekonomiku a management. Studium probíhá plně v anglickém jazyce pro mezinárodní tým studentů. Program je akreditovaný britskou Staffordshire University, která také absolventům uděluje britský vysokoškolský diplom a mezinárodně uznávaný akademický titul MSc. Kromě těchto výhod však studium dle anglického vzoru přináší ještě daleko víc, než na co jsou studenti v českém vysokoškolském prostředí zvyklí.

Program je silně prakticky orientovaný – to znamená, že se v něm naučíte to, co skutečně použijete při Vaší současné či budoucí práci. Studium je postavené na příkladech z praxe a studenti budou na základě teoretických poznatků vypracovávat řešení reálných problémů. Lektory jsou akademičtí pracovníci a odborníci s mnohaletými manažerskými zkušenostmi. Po dvou a půl letech studia nedostanete jen vysokoškolský titul, ale především pevné základy k odstartování úspěšné kariéry či kariérnímu postupu.

MSc v novém hávu

 • Inovace programu dle Vašich požadavků
 • Noví odborníci v lektorském sboru
 • Více volitelných předmětů

Program MSc in Business Management vyučovaný na naší škole už od roku 2000 prošel v roce 2012 výraznou proměnou. Inovovali jsme ho na základě požadavků studentů, absolventů a zaměstnavatelů tak, aby jeho struktura i nabídka kurzů co nejvíce odpovídala jejich specifickým potřebám. Obohatili jsme sadu volitelných předmětů, které nyní zahrnují moderní oblasti požadované v praxi, jako je strategické řízení nákupu, projektový management či právo v podnikání, a náš lektorský tým jsme rozšířili o další zkušené odborníky z řad manažerů a podnikatelů.

Magistrem pro efektivní management

 • Magisterský program specializovaný na management
 • Praktické základy pro výkon manažerských pozic
 • Uplatnění v moderních atraktivních oborech

Studium je vhodné především pro absolventy ekonomicko-manažersky zaměřených bakalářských programů českých i zahraničních škol, kteří chtějí získat kompletní vysokoškolské vzdělání. Kromě britského diplomu Vám však studium přinese i komplexní sadu skutečně použitelných vědomostí a dovedností, které uplatníte při výkonu středních a vyšších manažerských pozic v mnoha moderních oborech – strategickém řízení, marketingu, řízení podnikových informací, výroby, financí, v personalistice, bankovnictví, a v mnoha jiných odvětvích.

Studijní úkoly o tom, co Vás zajímá

 • Výuka na základě reálných příkladů z praxe
 • Písemné úkoly na Vámi vybraná témata
 • Konzultace se zkušenými lektory a manažery

Výrazným rysem studia je jeho praktický charakter, který se odráží ve všech vyučovaných modulech. V rámci studia budete řešit skutečné případy, s nimiž se setkáváte ve vlastní praxi, případně problémy a otázky, s nimiž byste se v budoucnu mohli setkat. Vy budete tvůrci studijních úkolů a sami v rámci zadaných pravidel rozhodnete o tématech Vašich písemných prací (tzv. assignments) a závěrečné dizertační práce, na jejichž základě budete také hodnoceni. Dostanete tak možnost řešit v průběhu studia reálné úkoly z prostředí Vašich firem či zaměstnavatelů. Využít přitom můžete konzultací jak se zkušenými lektory s mnohaletými zkušenostmi v managementu, tak se se svými spolužáky při týmových projektech.

Akreditace Staffordshire University

 • Původní program britské univerzity sestavený na míru českým podmínkám
 • Vysokoškolský diplom vydávaný přímo Staffordshire University
 • Mezinárodní titul uznávaný zahraničními zaměstnavateli

MSc in Business Management je původním studijním programem našeho partnera, britské Staffordshire University, od níž jsme program převzali a přizpůsobili specifickým rysům českého prostředí. Staffordshire University zároveň uděluje programu akreditaci a je garantem kvality poskytovaného vzdělání. Naši absolvent získávají britský vysokoškolský diplom vydaný Staffordshire University a společně s ním i právo používat akademický titul MSc. Ten je dokladem vzdělání odpovídajícího západoevropským standardům a naše absolventy významně zvýhodňuje při získávání zaměstnání jak u zahraničních firem v České republice, tak i v zemích Evropské unie či jinde v zahraničí.

Mezinárodní titul uznávaný českým právem

 • Uznání akademického titulu MSc jako ekvivalentu k českým magisterským titulům
 • Absolventi získají výhody českého i britského magisterského titulu
 • Konkurenční výhoda oproti absolventům českých univerzit

Studium MSc je vhodné i pro ty uchazeče, kteří chtějí získat české vysokoškolské magisterské vzdělání (např. zaměstnanci státní správy apod.). Titul MSc lze totiž nostrifikovat podle českého práva, tedy nechat uznat jako plnohodnotný ekvivalent vybraného magisterského programu (např. Mgr.) na některé z českých veřejných vysokých škol. Absolventi tak mohou využívat všech výhod plynoucích z českého magisterského vzdělání, ale navíc se odliší od absolventů tuzemských univerzit, oproti nimž mohou využívat i prestiže britského vysokoškolského programu studovaného v angličtině a mezinárodně uznávaného titulu MSc, který dobře znají i zahraniční zaměstnavatelé.

Finance pod kontrolou

 • Platba školného na začátku každého školního roku
 • Možnost individuálního splátkového kalendáře
 • Veškerý servis v ceně studia

Jediný výdaj, který zaplatíte, je školné. Žádné dodatečné poplatky za přihlášku, náhradní termíny zkoušek či konzultace. Základní literatura ke každému modulu je zahrnuta v ceně studia, stejně jako veškerý studentský servis. S možností rozložení ročního školného až do 10 splátek si navíc platby naplánujete podle svých možností. Při rozložení roční platby do dvou splátek je platba ve splátkách zcela zdarma, při vyšším počtu splátek student uhradí pouze malý administrativní poplatek.

ORGANIZACE STUDIA: Kombinované studium

Studium programu MSc in Business Management probíhá v kombinované formě – zahrnuje tedy jak prezenční výuku ve formě víkendových přednášek, tak i dálkové samostudium, konzultace a řadu e-larningových aktivit probíhajících ve spolupráci studentů a lektorů.

 • Prezenční výuka 4 – 5 krát za semestr vždy v sobotu a v neděli:

Prezenční výuka probíhá formou dvoudenních víkendových seminářů, kde se studenti během přednášek seznámí s teoretickými základy.

 • Dálkové studium tvoří zbytek výuky:

Dálkové studium probíhá formou samostudia, konzultací s lektory (osobně, skupinově, či elektronicky, dle požadavků studenta) a zpracování písemných prací, tzv. assignments.

 • Délka studia 2,5 roku s možností individuálního nastavení:

Studenti si však mohou studium zkrátit (na 2 roky) i prodloužit (na 3 i více let) dle svých časových možností.

 • Pevně stanovené termíny výuky na celý školní rok dopředu:

Studenti si tak mohou být jisti naplánovanými termíny a skloubit tak studium s dalšími povinnostmi. V posledním ročníku studenti vypracovávají dizertační práci.

 • „Leaving Award“ jako možnost předčasného ukončení programu:

Pokud student absolvuje pouze část studia, ale nemůže z podstatných důvodů dokončit celý magisterský program, má možnost požádat o tzv. „Leaving Award“, tedy britský vysokoškolský diplom nižší úrovně (označení PGC, PGD uváděná za jménem).

Nepřehlédněte ani další informace o programu MScPokud Vám program MSc z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, naše škola vám nabízí tyto další vysokoškolské programy:

Partnerská univerzita si vyhrazuje právo pro případnou změnu podmínek studia programu MSc.