B.I.B.S - Lektorský tým

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Lektorský tým

Náš tým vyučujících je tvořen zejména špičkovými odborníky z praxe – vrcholovými manažery velkých domácích a mezinárodních společností, pracovníky poradenských společností či bankovních institucí. V týmu však zároveň nechybí ani vysokoškolští lektoři z českých univerzit (profesoři, docenti a odborní asistenti) s akademickými znalostmi i zkušenostmi z praxe. Velká část lektorů má dlouholeté osobní zkušenosti s výukou v mezinárodních programech, mnozí z nich jsou absolventy programů zahraničních univerzit a manažerských škol. Výuka jednotlivých modulů je zajišťována lektorskými týmy, jejichž vedoucí jsou uvedeni níže v seznamu i s jejich stručnými odbornými životopisy.