B.I.B.S - Ceny za studium

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška

Ceny za studium

MSc in Business Management
1. ročník 60.500 Kč
2. ročník 60.500 Kč
3. ročník 33.880 Kč

Pozn.: Uvedené ceny jsou včetně DPH (21 %). Ceny jsou platné při standardní délce studia 3 roky.

Ceny lze uhradit i formou individuálního splátkového kalendáře. Kompletní ceník ke stažení  zde (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument). 

V ceně programu je zahrnuto:

  • Studijní literatura ke každému modulu
  • Přístup do elektronického systému podpory studia, včetně přístupů do online elektronických zdrojů literatury
  • Administrativní a servisní zajištění
  • Odborné konzultace s lektory
  • Registrace studenta ve Velké Británii
  • Další náklady spojené s organizací výuky

Platba ve splátkách – finančně i administrativně nenáročný „úvěr“ na financování vašeho studia

Ceny lze uhradit i formou individuálního splátkového kalendáře. Při rozložení roční platby do dvou splátek je platba ve splátkách zcela zdarma, při vyšším počtu splátek student uhradí pouze malý administrativní poplatek – viz  ceník (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument). Pro sjednání splátkového kalendáře nemusí student dokládat žádné další doklady, jako např. potvrzení o příjmu a další.

Snížení ceny za studium při uznání předmětů vystudovaných na jiné VŠ

Pokud do programu nastupujete z jiné VŠ, můžete požádat o uznání předmětů programu BIBS za předměty vystudované na této jiné VŠ magisterského oboru (dle tzv. procedury APL). V takovém případě Vám bude poměrně za všechny uznané předměty snížena celková cena za studium – viz  ceník (1.7 MB, Adobe Acrobat dokument).

Jak mohu školné uhradit?

Cenu za studium uhraďte, prosím, bankovním převodem na účet B.I.B.S., a.s. u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo zálohové faktury.

Číslo účtu: 2102334262/2700
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Lidická 59
602 00 Brno

Pro platbu ze zahraničí: 
IBAN: CZ4227000000002102334262 
SWIFT kód: BACXCZPP
Účet číslo: 2110733909/2700

Dokumenty ke stažení