B.I.B.S - Struktura a obsah studia

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BRITSKÁ MAGISTERSKÁ STUDIA MBA, MSc » MBA Senior Executive » Struktura a obsah studia

Struktura a obsah studia

Program MBA Senior Executive je rozdělen do tří obsahově navazujících ročníků:

1. V PRVNÍM ROČNÍKU se studenti seznámí se základními teoretickými přístupy a praktickými technikami nejen v oblasti strategického řízení v obecné rovině, ale také v konkrétních oblastech podnikání jako je například marketing, finanční management či lidské zdroje.

2. VE DRUHÉM ROČNÍKU si studenti osvojí znalosti a dovednosti potřebné k reálnému zavedení nových strategií do firmy a naučí se čelit změnám, výzvám a trendům v turbulentním business prostředí. Díky nabídce volitelných předmětů dostanou prostor věnovat se vlastní specializaci prostřednictvím volitelných předmětů.

3. VE TŘETÍM ROČNÍKU posluchači zpracovávají a odevzdávají diplomové práce prokazující, že student ovládl systém strategického řízení na teoretické rovině a především jej dokázal uvést v život v reálném prostředí.

Disertation Project Proposal

Modul, který je zaměřen na rozvoj znalostí potřebných pro zpracování a napsání manažerského projektu – MBA dizertační práce, je rozdělen do tří bloků. První část, v níž je studentům poskytnuta zpětná vazba k výstupu z předchozího modulu Management Research Methods, doprovodí blok přednášek zaměřených na problematiku strategického výzkumu a podnikovou praxi. Přednášky dalšího bloku se věnují řízení manažerského výzkumu v praxi (organizace a provádění výzkumu v praxi). Student v této fázi uskuteční a interpretuje výzkum z předchozího modulu Management Research Methods, který je potřebný pro vlastní disertační práci.