B.I.B.S - Přihláška a přijímací řízení

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BRITSKÁ MAGISTERSKÁ STUDIA MBA, MSc » MBA Senior Executive » Přihláška a přijímací řízení

Přihláška a přijímací řízení

Studenti jsou do programu MBA Senior Executive přijímáni na základě výběrového řízení, při němž musí prokázat splnění následujících podmínek přijetí do studia:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání bakalářského a vyššího stupně či uznávané ekvivalenty (v případě zahraničních studentů) a minimálně tříletá praxe ve vedoucí funkci, nebo
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou či uznávané ekvivalenty (v případě zahraničních studentů) a minimálně desetiletá praxe ve vedoucí funkci,
  • znalost anglického jazyka na úrovni zkoušky IELTS 6 či jejích ekvivalentů, např. FCE, ESOL, TOEFL ITP min. 560 bodů (úroveň B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Přihláška ke studiu zde