B.I.B.S - Základní informace o programu

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bc. » Ekonomika a management » Základní informace o programu

Vstupte do testu 

Základní informace o programu

  • Přizpůsobte školu svým možnostem díky kombinovanému studiu
  • Získejte vysokoškolský titul i při práci na plný úvazek
  • Zajistěte si vyšší plat a lepší karierní možnosti

Bc. Ekonomika a management je moderní český bakalářský program zaměřený na management, ekonomiku, marketing a právo, který Vám umožní získat vysokoškolské vzdělání a zároveň pracovat bez omezení či studovat další školu. Bakalářské studium v kombinované formě je přímým krokem na cestě ke kariérnímu a mzdovému postupu, lepšímu budoucímu uplatnění i novým vědomostem v oblasti ekonomiky a managementu.

Program je sestaven s důrazem na praktickou stránku studia – tak, aby posluchači mohli veškeré získané vědomosti skutečně využít v současném či budoucím zaměstnání. Díky široké nabídce volitelných předmětů lze náplň studia přizpůsobit individuálním zájmům a potřebám studentů. Výuka je postavená na praktických příkladech a řešení reálných situací ve spolupráci se zkušenými akademickými pracovníky s mnohaletou praxí. Po třech letech studia tak posluchači získají nejen bakalářský titul, ale především pevné základy k nastartování nové úspěšné kariéry či kariérnímu postupu.

Program Bc. Ekonomika a management je vyučován v českém jazyce a absolventi získávají český bakalářský titul, od jiných bakalářských programů se však odlišuje unikátním stylem výuky. Co to znamená? Alfou a omegou studia je položení srozumitelných teoretických základů a použitelnost vyučované látky v praxi. Kromě kvalitního vzdělání je poskytována studentům i značná volnost – studium je kombinované, prezenční přednášky probíhají zpravidla jen jeden víkend v měsíci a další studijní úkoly se vypracovávají na dálku prostřednictvím e-learningu. Na zkoušky může student přijít kdykoliv, kdy je připraven – nemusí čekat na zkouškové období a ukončovat všechny předměty naráz. Zkoušky se skládají také elektronicky přímo v našich počítačových učebnách a jejich vyhodnocení je objektivní a okamžité.

Přijetí ke studiu

Neztrácejte čas učením na přijímací zkoušky. Věříme, že to se studiem myslíte vážně, a proto nehledíme na nicneříkající průměry a čísla, ale jen na Vaši vůli a touhu studovat. Vše, co potřebujeme, je Vaše maturitní vysvědčení, životopis a vyplnění elektronické přihlášky.

Finance pod kontrolou

Jediný výdaj, který při standardní délce studia zaplatíte, je školné. Žádné dodatečné poplatky za přihlášku, náhradní termíny zkoušek či konzultace. Veškerý servis je zahrnut v ceně, studijní literaturu od nás dostanete zdarma. S možností rozložení ročního školného až do 10 splátek si navíc platby naplánujete podle svých možností.

Vzdělání pro praxi

Celý program je sestaven tak, abyste všechny nabyté znalosti mohli okamžitě použít ve Vaší každodenní praxi, nebo na ně navázat v pokračujícím magisterském studiu. Budete se učit to, co pro současnou či budoucí práci skutečně potřebujete a co Vás posune ve Vaší kariéře či dalším vzdělávání dál.  

Akreditace MŠMT

Neposkytujeme pochybné tituly a polovičaté vzdělání. Náš bakalářský studijní program má dlouholetou tradici a je akreditován českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Zárukou kvality vzdělání na vysoké škole BIBS je opakované potvrzování této akreditace a stabilní a zkušený tým akademických pracovníků .

Navazující programy

Vaše studium nemusí skončit u bakalářského titulu. Pokračovat můžete britskými manažerskými a ekonomickými programy, které akredituje britská Staffordshire University a které můžete taktéž studovat při práci. Díky mezinárodním titulům MSc či MBA pak svoji kariéru posunete ještě dále.

Bez přijímaček
Individuální sestavení zkoušek
Business setkání s úspěšnými lidmi
Studijní literatura zdarma