B.I.B.S - Struktura a obsah studia

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bc. » Ekonomika a management » Struktura a obsah studia

Struktura a obsah studia

Český bakalářský program Bc. Ekonomika a management představuje optimálně vyváženou kombinaci modulů zaměřených na ekonomiku a management firmy.

Angličtina pro právníky, ekonomy a manažery

Tento modul odráží interdisciplinární a integrované pojetí výuky anglického jazyka se zaměřením na obor právo, ekonomie a obchodní management. Při výuce dochází k propojení oborové jazykové kompetence, akademických a praktických jazykových dovedností, které jsou uplatňovány při čtení, poslechu, mluvení i psaní. Modul je rovněž zaměřen na osvojení základní terminologie v oblastech práva, při studiu ekonomických předmětů a při manažerských činnostech. Získávání informací z oborové anglicky psané primární i sekundární literatury a analýza odborného textu z jazykového hlediska – lexikálního, gramatického a syntaktického – přispívají nejen k akademickému a profesnímu růstu účastníků, ale především k uplatnění nabytých poznatků a dovedností v praxi.