B.I.B.S - Akademičtí pracovníci

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Přihláška
Domů » BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Bc. » Ekonomika a management » Akademičtí pracovníci

Akademičtí pracovníci

Tým lektorů bakalářského programu Bc. Ekonomika a management je tvořen zkušenými vysokoškolskými učiteli (profesory, docenty a odbornými asistenty) českých vysokých škol i odborníky z praxe.

Konzultační hodiny akademických pracovníků

Jméno a příjmeníKonzultační hodinyKontakt
prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc.Čtvrtek 13:00 - 15:00rukovansky@bibs.cz
doc. PhDr. Lubomír Kostroň, CSc., MAStředa 09:00 - 11:00kostron@bibs.cz
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.Úterý 13:00 - 15:00martinovicova@bibs.cz
doc. Ing. Jozef Strišš, CSc.Úterý 12:00 - 14:00striss@bibs.cz
RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBAÚterý 14:00 - 16:00cimbalnikova@bibs.cz
Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D.Úterý 8:00 - 10:00dvorakova@bibs.cz
JUDr. Andrea Hrdličková, Ph.D.Úterý 8:00 - 10:00hrdlickova@bibs.cz
Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.Pondělí 13:00 - 15:00
Úterý 11:00 - 13:00
kominacka@bibs.cz
Ing. Antonino Milicia Ph.D., MBAPondělí 9:00 - 10:00
Úterý 9:00 - 10:00
milicia@bibs.cz
Ing. Josef Polák, Ph.D. Pondělí 14:00 - 16:00polak.josef@bibs.cz
Mgr. Petr Strejček, Ph.D., MBAČtvrtek 13:00 - 15:00strejcek@bibs.cz

* Další termíny jsou možné po domluvě. 

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková  Ph.D., MBA

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková Ph.D., MBA

RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity J. E. Purkyně a Podnikatelskou fakultu VUT v Brně. Pracovala na různých manažerských pozicích. Dlouhodobě působila na Filozofické fakultě UP v Olomouci ve funkci proděkanky pro celoživotní vzdělávání a kombinované studium a na katedře sociologie a andragogiky jako odborná asistentka a garantka manažerských modulů, kurzů a studijních oborů. Založila a byla ředitelkou Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA. V současné době působí jako prorektorka pro akademický rozvoj na soukromé vysoké škole BIBS, a.s. Lektorsky se zaměřuje na oblast managementu, strategického řízení, rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání dospělých. Průběžně je zapojena do realizace téměř dvaceti projektů se zaměřením na další vzdělávání, management, zvyšování kvality a podnikání. Vydala nebo je spoluautorkou několika odborných publikací, podílí se na řešení výzkumných projektů a na činnosti asociací a sdružení zaměřených na rozvoj lidských zdrojů. Je certifikovaným lektorem vzdělávání dospělých, držitelem licence European Business Competence Licence EBCL a licence pro využívání metody Work Ability Index. Za zásluhy o rozvoj Univerzity Palackého v Olomouci byla roce 2011 oceněna bronzovou medailí rektora. V roce 2012 získala ocenění Vladimíra Jochmana za významné počiny v oblasti vzdělávání dospělých. Odborné aktivity ADDELE, o.s. (Adult Development and Learning), prezidentka společnosti Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek, předsedkyně regionálního klubu Olomouc Age management, o.s,, expert pro implementaci AM v ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, člen skupiny pro inovace, vědu a výzkum Asistenční centrum pro podporu podnikání žen, řešitel projektu Rozvoj podnikatelských kompetencí studentů VŠ, řešitel projektu