B.I.B.S - Akreditace BIBS - vysoké školy

Škola pro strategické řízení

  

Tel:

+420 545 210 792

Mail:

info@bibs.cz

Domů » O nás » Akreditace » Akreditace BIBS – vysoké školy

Transparentní akreditace

Základní filosofií naší školy jsou důvěryhodné akreditace, které staví na důsledném řízení kvality. Díky tomu jsme našim studentům schopni garantovat kvalitu našich programů srovnatelnou se západními standardy.

Naše programy poskytujeme na základě tří typů akreditací:

 • Český bakalářský program akredituje MŠMT ČR  prodloužení platnosti akreditace (255.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
  MŠMT vyhovělo návrhu Akreditační komise na omezení akreditace spočívajícím v zákazu přijímat další uchazeče ke studiu akreditovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management od akademického roku 2017/18. Rektor a akademické oddělení BIBS uskutečňuje potřebné kroky, aby toto rozhodnutí bylo zrušeno.
 • Britské vysokoškolské programy BA Hons, MSc, MBA a LLM akreditují (anglicky tzv. validuje) britské vysoké školy Staffordshire University  a Nottingham Trent Univerzity .  
  Staffordshire University plán zde k nahlédnutí.
 • Manažerský program MBA také získal kromě britské akreditace i akreditaci CAMBAS  (Česká Asociace MBA škol).

Při výběru školy dávejte pozor na akreditace, které reálně nemusí garantovat kvalituAkreditace není formalita, ale skutečně předurčuje, jak škola řídí a rozvíjí kvalitu, a jak kvalitní proto její studijní programy budou. Dobrá akreditace zaručí, že škola řídí kvalitu podle jasně definovaných standardů, a akreditující instituce pravidelně kontroluje, jak standardy kvality dodržuje. Jak zejména u zahraničních akreditací rozpoznat, zda se jedná o důvěryhodnou akreditační instituci?

Pokud se zajímáte o studium a jeho akreditaci, zpozornět byste měli když:

 • Akreditující instituce nepublikuje na svých webových stránkách jednoznačná akreditační kritéria, obvykle se jedná o jeden nebo více rozsáhlých dokumentů.
 • Akreditující instituce nezveřejňuje transparentní a kompletní seznamy všech škol, které akredituje. Jistotu nedávají například ani vyhledávače v databázi, u kterých není zřejmé, jaké školy databáze obsahuje.
 • Roční poplatky za členství v akreditující instituci jsou podezřele nízké, na úrovni několika málo tisíc Kč (jednotek stovek dolarů).
 • Název akreditující instituce je významně podobný, a pro laika tedy snadno zaměnitelný, s některou uznávanou mezinárodní akreditující autoritou jako EQUS, AACSB, CHEA nebo AMBA. Například respektovaná americká CHEA může být snadno zaměnitelná s AAHEA, AAMEA apod.
 • Škola často mění akreditace – je-li akreditace resp. akreditující instituce důvěryhodná, je její změna velmi náročný proces, jehož příprava znaměná přibližně dva i více let intenzivní práce, i vysoké náklady. Jsou-li změny u deklarovaných akreditací nebo akreditujících institucí opakované a časté (například jednou ročně), je důvod k pochybnostem.
 • Ceny nabízeného programu jsou výrazně nižší, než srovnatelné programy na trhu – u solidních akreditujících institucí stojí jen samotný jednorázový proces akreditace akreditovanou školu cenu v řádech stovek tisíců až jednotek milionů korun. Škola také akreditační instituci platí i vysoké roční poplatky za každého studenta, a z ceny programu musí pokrýt i další náklady, které při důsledném řízení kvality vznikají.
 • Více o problému nízké kvality některých MBA také v Otevřeném dopisu CAMBAS ( zde ke stažení (285.3 kB, Adobe Acrobat dokument)).

Akreditace programu Bc. MŠMT ČR

Bakalářský program Ekonomika a management (Bc., B6208) akredituje naší škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR .

Britská akreditace

Programy BA (HONS), MSc, MBA a LLM naší školy akreditují (v britské terminologii tzv. validují) britské Staffordshire University Nottingham Trent University

Validace představuje velmi detailní a časově náročný proces, který pro každý program trvá často déle než rok. Zaměřen je jednak na komplexní zhodnocení předpokladů naší vysoké školy poskytovat vysokoškolská studia (tzv. Institutional review), jednak na zhodnocení vlastního studijního programu (Programme review).

Britské validace (akreditace) zaručují, že programy naší vysoké školy vyhovují náročným požadavkům partnerských britských univerzit na jejich obsah, který musí být v souladu s nejmodernějšími ekonomicko-manažerskými trendy, moderní výukové metody, i celkovou organizaci studia a podporu studentů. Staffordshire University  a Nottingham Trent University absolventům BIBS – vysoké školy uděluje svoje vlastní, britské, vysokoškolské tituly a diplomy stejně, jako by naši studenti program absolvovali přímo ve Velké Británii.

O vysokém standardu našich programů svědčí i fakt, že se naší vysoké škole opakovaně již od roku 1998 daří britské akreditace zcela bez problémů opakovaně obhajovat.

Akreditace CAMBAS

MBA naší školy akredituje kromě britské Nottingham Trent University i České asociace MBA škol, CAMBAS . Naše vysoká škola patří mezi pouhých 10 škol v ČR, které jsou členy této asociace a kterým CAMBA MBA studia akredituje.

CAMBAS byla založena v lednu 1998 a jejím hlavním posláním je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice, včetně zavedení systému akreditací MBA. Založení Asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a bylo uznáno European Foundation of Management Development (EFMD) jako oficiální akreditační orgán manažerských programů MBA v České republice.

Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na zhodnocení úrovně výukových modulů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i umístění absolventů MBA a jejich kariéře. Získání členství v asociaci je zárukou, že program MBA Senior Executive odpovídá přísným požadavkům na kvalitu. Podrobnější informace naleznete na www.cambas.cz. 

Akreditace MŠMT v rámci DVPP 

Dokument akreditace instituce  ZDE (323.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Akreditace Ministerstva vnitra

Dokument akreditace instituce  ZDE (631.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Dokument akreditace programu  ZDE (644.3 kB, Adobe Acrobat dokument)